Actions

KA-LOGO!-IO-Simulator (PL)

Opis

KA-LOGO!-IO-Simulator to zestaw symulacyjny dla sterownika logicznego Siemens LOGO! 8 (dostępnego również w wersji edukacyjnej). Dzięki płytce symulatora IO, możliwe jest zasymulowanie poszczególnych bitów na wejściach sterownika przy pomocy przełączników, jak i również wykorzystanie wbudowanego w sterownik przetwornika ADC do pomiaru napięcia, naświetlenia czy temperatury.

KA-LOGO!-IO-Simulator modul.png

Znajdujący się w zestawie moduł z diodami elektroluminescencyjnymi pozwala na sygnalizację stanów na czterech wyjściach sterownika LOGO!, zaś wbudowane drivery LED typu NCR401U firmy Nexperia zapewniają stałą jasność kontrolek.

KA-LOGO!-IO-Simulator modul LED.png

Zestaw szczególnie polecany automatykom i osobom uczącym się programowania w LOGO!, chcącym przetestować pisane aplikacje bez mozolnego podłączania wszystkich wymaganych czujników.

Uwaga! Produkt jest przeznaczony do współpracy ze sterownikiem Siemens 6ED1052-1MD00-0BA8 oraz 6ED1052-1MD08-0BA0. W przypadku chcęci użycia symulatora z innym modelem sterownika LOGO! 8 należy zweryfikować ich wzajemną kompatybilność.
Podstawowe cechy i parametry
 • Moduł symulatora IO:
  • Moduł dedykowany dla sterownika LOGO! 8 (zasilanego napięciem 24 V DC)
  • Wyposażony w złocone styki, zapewniające dobry kontakt ze złączami śrubowymi sterownika.
  • Pozwala na symulację do ośmiu bitów przy pomocy dwupozycyjnych przełączników dźwigniowych
  • Pozwala na wykorzystanie możliwości wbudowanego w LOGO! 8 przetwornika ADC, dając możliwość wykorzystania dwóch linii (J7, J8) do pomiaru wartości z czujników analogowych (przełączane):
   • czujnika temperatury MCP9700, o napięciu wyjściowym przeskalowanym do zakresu pomiarowego LOGO! 8 (+5…+105°C)
   • potencjometru
   • fotorezystora
   • zewnętrznego czujnika, dołączonego do złącz śrubowych
  • Ma złącza śrubowe, pozwalające na łatwe dołączenie zasilania 24 V DC oraz zewnętrznego czujnika
  • Dzięki specjalnym podporom (znajdującym się w zestawie), moduł nie nadwyręża złącz śrubowych sterownika
Uwaga! Moduł symulatora I/O funkcjonuje tylko z LOGO! 8 zasilanym napięciem 24 V DC!
 • Moduł kontrolek LED:
  • Moduł dedykowany dla sterownika LOGO! 8
  • Pozwala na prezentację stanów czterech wyjść cyfrowych sterownika LOGO! 8 (Q1...Q4)
  • Wbudowane drivery LED NCR401U firmy Nexperia zapewniają jednakową jasność świecenia kontrolek LED
  • Wyposażony w złocone styki, zapewniające dobry kontakt ze złączami śrubowymi sterownika.
  • Ma złącze śrubowe, pozwalające na łatwe dołączenie zasilania 24 V DC
Uwaga! Moduł kontrolek LED funkcjonuje tylko z LOGO! 8 zasilanym napięciem 24 V DC!
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KA-LOGO!-IO-Simulator
 • Zmontowany i uruchomiony moduł symulatora IO oraz moduł kontrolek LED
 • Dwie podpory (tuleje dystansowe)
 • Dwie śrubki montażowe podpór
Złącza śrubowe (zasilanie)

Płytka symulatora I/O dysponuje czterema złączami śrubowymi. Złącza z oznaczeniami "L+" i "M" służą do podłączenia i przekazywania zasilania między modułami. Podwójne złącze śrubowe po lewej stronie pozwala na:

 • [górne] dołączenie zasilania do modułu symulatora i jednocześnie zasilenia sterownika LOGO! 8
 • [dolne] - przekazanie zasilania do modułu kontrolek I/O przy użyciu przewodów
KA-LOGO!-IO-Simulator zlacza srubowe.png
Przełączniki na płytce symulatora

Płytka KA-LOGO!-IO-Simulator wyposażona została w przełączniki dźwigniowe o oznaczeniu INP: I1-I8, ustawiające stan cyfrowy na poszczególnych liniach sterownika LOGO!. Wybieraki INP: I7, I8 mogą dodatkowo służyć do dołączania sygnałów analogowych do wbudowanych w sterownik LOGO! przetworników ADC. Przy pomocy dwóch przełączników dźwigniowych SEL można konfigurować charakter sygnału na liniach I7 oraz I8 (dołączenie do napięć zasilających w celu symulacji bitów lub dołączenie do wyjść analogowych układów pomiarowych). Przełączniki suwakowe pozwalają na konfigurację dołączanych wejść analogowych - dla linii analogowej Al1 może to być odczyt z czujnika oświetlenia (LIGHT) lub potencjometru (POT), zaś dla linii Al2 - możliwy jest wybór odczytu z czujnika temperatury (TEMP) lub z zewnętrznego wejścia analogowego (EXTIN)

Przełącznik Pozycja Opis
I1...I8 0 Ustawienie niskiego stanu logicznego na linii I1...I8
1 Ustawienie wysokiego stanu logicznego na linii I1...I8
SEL [I7/Al1] I7 Przełącznik I7 ustala stany logiczne
Al1 Napięcie I7 zależne od zmierzonej wartości analogowej (naświetlenia lub odczytu z potencjometru)
SEL [I8/Al2] I8 Przełącznik I8 ustala stany logiczne
Al2 Napięcie I8 zależne od zmierzonej wartości analogowej (temperatury lub wejścia EXTIN)
LIGHT/POT LIGHT Pomiar wartości analogowej z czujnika naświetlenia
POT Pomiar wartości analogowej ze ślizgacza potencjometru
TEMP/EXTIN TEMP Pomiar wartości analogowej z czujnika temperatury
EXTIN Pomiar wartości analogowej z wejścia EXTIN
Potencjometr

Na płytce znajduje się potencjometr, który może zostać dołączony do linii I7 sterownika LOGO! 8. Napięcie na ślizgaczu potencjometru mieści się w przedziale 0...10 V DC.

Czujnik naświetlenia

Umieszczony czujnik naświetlenia może zostać dołączony do linii I7 sterownika. Napięcie wyjściowe fotorezystora zmienia się w zakresie 0...10 V DC w zależności od oświetlenia w otoczeniu.

Czujnik temperatury

Na płytce symulatora zastosowano układ dopasowujący napięcie wyjściowe czujnika temperatury MCP9700 do zakresu wejściowego przetwornika ADC sterownika LOGO! 8. Na linii I8 możemy uzyskać zakres napięcia bliski 0…10 V DC (z marginesami ok. 12 - 20 mV od linii zasilania 10 V) dla temperatury mierzonej w zakresie +5…+105°C.

Zewnętrzny czujnik EXTIN

Do płytki symulatora I/O można dołączyć zewnętrzny czujnik o napięciu wyjściowym nie przekraczającym 5 V. Zasilanie 5 V dla czujnika zewnętrznego jest dostępne na złączu śrubowym po prawej stronie płytki. Przykładem współpracującego modułu czujnika jest Pololu - 2474. Sposób dołączenia pokazano na fotografii poniżej:

KA-LOGO!-IO-Simulator zlacze extin.png
Tuleje dystansowe

Znajdujące się w zestawie dwie tuleje dystansowe należy zamontować do płytki KA-LOGO!-IO-Simulator, by zapobiec powstawaniu naprężeń płytki (i wiążącej się z tym, nadmiernej eksploatacji złącz śrubowych sterownika) podczas obsługi modułu. Sposób montażu tulei do płytki symulatora IO przedstawiono na fotografii:

KA-LOGO!-IO-Simulator tuleje dystansowe.png
Linki zewnętrzne