Actions

KA-Nucleo-Weather (PL)

Opis

KA-Nucleo-Weather to ekspander funkcjonalny dla NUCLEO i Arduino z zestawem sensorów środowiskowych: ciśnienia, wilgotności, temperatury i natężenia światła oraz 5-pozycyjnym joystickiem i LED RGB.

KA-Nucleo-Weather modul.png
Podstawowe cechy i parametry
 • Zgodność z systemami NUCLEO i Arduino
 • Wbudowany sensor ciśnienia MEMS (LPS331):
  • Zakres pomiarowy 260 do 1260 mbar
  • Częstotliwość pomiarów (ODR) 1 Hz do 25 Hz
  • Rozdzielczość ADC 24 bity
  • Interfejs SPI/I2C (użyty I2C)
 • Wbudowany sensor wilgotności MEMS (HTS221)
  • Zakres pomiarowy 0 to 100% (wilgotność względna)
  • Częstotliwość pomiarów (ODR) 1 do 12,5 Hz
  • Rozdzielczość ADC 16 bitów
  • Interfejs SPI/I2C (użyty I2C)
 • Wbudowany cyfrowy sensor temperatury (STLM75):
  • Zakres pomiarowy –55°C do +125°C
  • Czas konwersji ADC <150 ms
  • Zintegrowany programowany termostat
  • Rozdzielczość ADC 9 bitów
  • Interfejs SMbus/I2C
 • Wbudowany cyfrowy sensor natężenia oświetlenia ALS (TSL25721):
  • Charakterystyka czułości zbliżona od oka ludzkiego
  • Zintegrowane wzmacniacze analogowe o programowanym wzmocnieniu
  • Dwa kanały pomiarowe
  • Zintegrowany programowany komparator
  • Dynamika pomiaru 45000000:1
  • Maksymalne natężenie światła 60000 lux
  • Rozdzielczość ADC 16 bitów
 • Wbudowana LED RGB
 • Wbudowany joystick 5-stykowy
 • Przedłużone złącza szpilkowe
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KA-Nucleo-Weather
 • Zmontowany i uruchomiony moduł
Schemat elektryczny
KA-Nucleo-Weather schemat.png
Widok płytki


KA-Nucleo-Weather obrys PCB.png
Czujnik temperatury

W ekspanderze zastosowano półprzewodnikowy czujnik temperatury STLM75 z wyjściem cyfrowym. Magistralę komunikacyjna czujnika temperatury dołączono do wspólnej (dla wszystkich sensorów) magistrali I2C. Linie komunikacyjne magistrali I2C są podciągnięte do plusa zasilania za pomocą rezystorów 4,7kΩ. Sposób dołączenia sensora temperatury do mikrokontrolera pokazano na schemacie. Wyjście czujnika temperatury dołączono do linii A2, która spełnia rolę kanału wejściowego ADC_IN4 (linia GPIO PA4 w STM32).

KA-Nucleo-Weather obrys schemat temp sens.png


Linia STLM75 Nazwa linii GPIO w STM32 Interfejs STM32 Uwagi
SCL D15 PB8 I2C1 Linie podciągnięte do plusa zasilania rezystorami 4,7kΩ
SDA D14 PA9
OS/INT D7 PA8 -


Zwora JP1 umożliwia wybranie adresu bazowego układu STLM75 zgodnie z tabelą poniżej:

Zwarte styki JP1 A0 Adres bazowy I2C
1-2 1 90h/91h
2-3 0 92h/93h
Czujnik oświetlenia (ALS)

Ekspander wyposażono w cyfrowy czujnik natężenia światła w otoczeniu TSL25721, wyposażony w interfejs komunikacyjny I2C. Magistralę komunikacyjną tego czujnika dołączono do wspólnej (dla wszystkich sensorów) magistrali I2C. Linie komunikacyjne magistrali I2C są podciągnięte do plusa zasilania za pomocą rezystorów 4,7kΩ. Sposób dołączenia sensora TSL25721 do mikrokontrolera pokazano na schemacie.

KA-Nucleo-Weather obrys schemat ALS sens.png


Linia TSL25721 Nazwa linii GPIO w STM32 Interfejs STM32 Uwagi
SCL D15 PB8 I2C1 Linie podciągnięte do plusa zasilania rezystorami 4,7kΩ
SDA D14 PA9
INT A0 PA0 - -


Sensor TSL25721 jest ulokowany na magistrali I2C pod adresami bazowymi 72h/73h.

Czujnik wilgotności

Ekspander wyposażono w cyfrowy czujnik wilgotności HTS221, wyposażony w interfejs komunikacyjny I2C. Magistralę komunikacyjną tego czujnika dołączono do wspólnej (dla wszystkich sensorów) magistrali I2C. Linie komunikacyjne magistrali I2C są podciągnięte do plusa zasilania za pomocą rezystorów 4,7kΩ. Sposób dołączenia sensora HTS221 do mikrokontrolera pokazano na schemacie.

KA-Nucleo-Weather obrys schemat humi sens.png


Linia HTS221 Nazwa linii GPIO w STM32 Interfejs STM32 Uwagi
SCL D15 PB8 I2C1 Linie podciągnięte do plusa zasilania rezystorami 4,7kΩ
SDA D14 PA9
DRDY D8 PA9 - -


Sensor HTS221 jest ulokowany na magistrali I2C pod adresami bazowymi BEh/BFh.

Czujnik ciśnienia

Ekspander wyposażono w cyfrowy czujnik ciśnienia atmosferycznego LPS331, wykorzystujący interfejs komunikacyjny I2C. Magistralę komunikacyjną tego czujnika dołączono do wspólnej (dla wszystkich sensorów) magistrali I2C. Linie komunikacyjne magistrali I2C są podciągnięte do plusa zasilania za pomocą rezystorów 4,7kΩ. Wyjścia przerwań (INT1 i INT2) w czujniku LPS331 mogą pracować w trybie push-pull i nie wymagają podciągania do plusa zasilania. Sposób dołączenia sensora LPS331 do mikrokontrolera pokazano na schemacie.

KA-Nucleo-Weather schemat press sens.png


Linia LPS331 Nazwa linii GPIO w STM32 Interfejs STM32 Uwagi
SCL D15 PB8 I2C1 Linie podciągnięte do plusa zasilania rezystorami 4,7kΩ
SDA D14 PA9
INT1 A1 PA1 - Wyjścia powinny być skonfigurowane jako push-pull
INT2 A2 PA4 -


Sensor LPS331 jest ulokowany na magistrali I2C pod adresami bazowymi BAh/BBh.

LED-RGB

Wbudowane diody LED-RGB są sterowane bezpośrednio z linii GPIO mikrokontrolera zgodnie z tabelą poniżej. Diody świecą jeżeli na linii sterującej jest stan logiczny „0”.)

Dioda LED Nazwa linii GPIO w STM32 Uwagi
Red D12 PA6 LED świecą, gdy stan na liniach GPIO jest "0"
Green D11 PA7
Blue A3 PB0
KA-Nucleo-Weather obrys schemat LED RGB.png
Joystick

Wbudowany w ekspander 5-stykowy joystick jest dołączony bezpośrednio do linii GPIO mikrokontrolera zgodnie z tabelą poniżej. Każda linia jest podciągnięta do plusa zasilania za pomocą rezystora 10 kΩ.

Kierunek joysticka Nazwa linii GPIO w STM32 Uwagi
Góra D4 PB5 Linie podciągnięte do plusa zasilania rezystorami 10 kΩ
Dół D10 PB6
Lewo D3 PB3
Prawo D5 PB4
OK D6 PB10
KA-Nucleo-Weather obrys schemat joy.png
Mapa przypisań linii GPIO
KA-Nucleo-Weather broszura.png