Actions

KAmodCOLOR (PL)

Opis

Moduł KAmodCOLOR zbudowano w oparciu o półprzewodnikowy czujnik koloru TCS3200D firmy TAOS. Układ ten ma matrycę o organizacji 8×8 fotodiod (po 16 z filtrami czerwonym, zielonym i niebieskim oraz bez filtra). Umożliwia pomiar składowych RGB padającego nań światła.


KAmodCOLOR.PNG
Podstawowe cechy i parametry
  • Półprzewodnikowy czujnik koloru TCS3200D firmy TAOS
  • Matryca 8×8 fotodiod, po 16 z filtrem czerwonym, zielonym, niebieskim oraz bez filtra
  • Trzy diody LED doświetlające badany obiekt
  • Wyjście cyfrowe z kodowaniem czasowym, zmiana częstotliwości względem intensywności oświetlenia
  • Zasilanie napięciem 2,7..5,5 V
  • Tryb obniżonego poboru mocy (power-down)
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KAmodCOLOR
  • Zmontowany i uruchomiony moduł
Schemat elektryczny
KAmodCOLOR sch.PNG


Widok płytki drukowanej
KAmodCOLOR pcb.PNG


Złącza

Moduł jest wyposażony w złącze (Con1), które służy do dołączenia modułu do zestawu startowego za pomocą taśmy 10-żyłowej z wtykami IDC (np. typu CAB_IDC10FF-30) lub pojedynczych przewodów (np. typu CAB_A). Opis funkcji poszczególnych wyprowadzeń znajduje się w tabeli poniżej.

Numer wyprowadzenia Nazwa Kierunek Funkcja
1 Fo Wyjście Wyjście czujnika koloru, przebieg o częstotliwości zależnej od natężenia światła
2 GND - Masa zasilania
3 S0 Wejście Linie konfiguracyjne układu TCS3200D. Opis funkcji tych linii znajduje się w dziale Konfiguracja modułu
4 S1 Wejście
5 S2 Wejście
6 S3 Wejście
7 GND - Masa zasilania
8 LED Wejście Podanie stanu niskiego na tę linię powoduje wyłączenie podświetlacza LED (diody D1, D2 i D3)
9 +V - Plus zasilania 2,7...5,5 V
10 ~OE Wejście Podanie stanu niskiego na tę linię dezaktywuje wyjście (linia Fo) układu TCS3200D


KAmodCOLOR pin.PNG
Podświetlacz LED

KAmodCOLOR jest wyposażony w białe diody LED doświetlające badany obiekt. Diody mogą zostać wyłączone przez podanie poziomu niskiego na wyprowadzenie LED złącza Con1 (na przykład przez założenie zworki na piny 7 i 8 złącza Con1).


KAmodCOLOR LED.PNG


Konfiguracja modułu

Konfiguracji trybu pracy układu TCS3200D można dokonać podając na linie S0, S1, S2 i S3 stany logiczne 1 lub 0 dostępne na złączu Con1. Stany tych linii można również ustawić za pomocą zworek JP0...JP3 (odpowiednio dla linii S0...S3). Linie S0 i S1 kontrolują skalowanie częstotliwości sygnału wyjściowego oraz przełączają układ TCS3200D w tryb Power-down, linie S2 i S3 pozwalają wybrać aktywną sekcję fotodiod. Opis funkcji tych linii znajduje się w tabelach poniżej.


S0 S1 Funkcja
0 0 Przełączenie układu w tryb Power-down
0 1 Częstotliwość sygnału wyjściowego przeskalowana do 2%
1 0 Częstotliwość sygnału wyjściowego przeskalowana do 20%
1 1 Standardowa częstotliwość sygnału wyjściowego


S2 S3 Wybrane fotodiody
0 0 Fotodiody z filtrem czerwonym
0 1 Fotodiody z filtrem niebieskim
1 0 Fotodiody bez filtra
1 1 Fotodiody z filtrem zielonym


KAmodCOLOR conf.PNG