Actions

KAmodLM75A (PL)

Opis

KAmodLM75A to moduł z czujnikiem temperatury LM75A firmy NXP. Płytka wyposażona została w złącze standardu Pmod I2C oraz w złącze KAMAMI, pozwalające na łatwe dołączenie modułu do zestawów uruchomieniowych. Dzięki niewielkim wymiarom, produkt może znaleźć zastosowanie w wielu rozwojowych projektach, złącze przelotowe Pmod pozwala zaś na łączenie płytek w szeregi.

KAmodLM75A modul.png
Podstawowe cechy i parametry
 • Układ LM75A firmy NXP
  • Interfejs magistrali I2C z maksymalnie 8 urządzeniami na tej samej magistrali (konfiguracja adresu za pomocą zworek)
  • Pomiar temperatury w zakresie od -55 ° C do +125 ° C
  • 11-bitowy przetwornik ADC o rozdzielczości 0,125 ° C
  • Dokładność pomiaru temperatury:
   • ± 2 ° C od -25 ° C do +100 ° C
   • ± 3 ° C od -55 ° C do +125 ° C
  • Programowalne wartości progowe temperatury i wartości zadane histerezy
  • Prąd zasilający 3,5 µA w trybie wyłączenia w celu oszczędzania energii
  • Samodzielna praca jako termostat przy włączaniu
  • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi
 • Przelotowe złącze kompatybilne ze standardem Pmod, pozwala na szeregowe łączenie modułów Pmod I2C
 • Złącze zgodne ze standardem KAMAMI
 • Wbudowane zworki aktywujące podciąganie na liniach magistrali I2C
 • Zakres zasilania od 2,8 V do 5,5 V
 • Otwory montażowe o średnicy 2,5 mm
 • Wymiary: 61,2 mm x 20,3 mm x 10 mm
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KAmodLM75A
 • Zmontowany i uruchomiony moduł
Schemat elektroniczny
KAmodLM75A schemat.png
Opis wyprowadzeń - złącze przelotowe standardu Pmod
KAmodLM75A obrys zlacze.png
JP1 (złącze męskie) JP2 (złącze żeńskie) Funkcja
VDD VDD Zasilanie modułu (max. 5,5 V)
GND GND
SDA SDA Linia danych magistrali I2C
SCL SCL Linia zegara magistrali I2C
RST RST -
INT INT Linia przerwania OS
Opis wyprowadzeń - złącze standardu KAMAMI
KAmodLM75A obrys zlacza kamami.png
Numer styku Funkcja
1 (VDD_5V) Zasilanie modułu (max. 5,5 V)
2 (SCL) Linia zegara magistrali I2C
3 (SDA) Linia danych magistrali I2C
4 (GND) Masa zasilania
Linie magistrali I2C

Moduł KAmodLM75A wyposażony został w zworki pozwalające na dołączenie do linii magistrali I2C rezystorów podciągających do dodatniego bieguna zasilania. Zworki dają możliwość niezależnego włączenia podciągania dla linii SDA oraz SCL.

KAmodLM75A obrys i2c.png
Linia przerwania OS

Moduł KAmodLM75A został wyposażony w zworkę umożliwiającą dołączenie linii wyjścia przerwania OS (Overtemperature Shutdown) do złącza zgodnego ze standardem Pmod. Dzięki możliwości odłączenia linii przerwania układu KAmodLM75A od złącz Pmod, użytkownik nie musi przejmować się następstwami ewentualnych konfliktów wynikających z łączenia modułów modułów zgodnych z Pmod o różnych stanach logicznych. Wyjście OS służy do przerwania termicznego. Po włączeniu urządzenia wyjście jest najpierw aktywowane tylko wtedy, gdy temperatura przekracza wartość temperatury granicznej. Stan pozostaje aktywny dopóki nie zostanie zresetowany przez odczyt rejestru.

KAmodLM75A obrys os.png
Konfiguracja adresu magistrali I2C

Moduł KAmodLM75A posiada możliwość konfiguracji adresu magistrali I2C w zakresie od 0x48 do 0x4F. Konfiguracja adresu odbywa się za pomocą trzech zworek umieszczonym na płytce modułu.

KAmodLM75A adres i2c.png
Wymiary zewnętrzne
KAmodLM75A wymiary PCB.png
Linki zewnętrzne