Actions

KAmodMC3635 (PL)

Opis

KAmodMC3635 to moduł z trójosiowym akcelerometrem MC3635 firmy mCube. Płytka wyposażona została z złącze standardu Pmod I2C oraz w złącze KAMAMI, pozwalające na łatwe dołączenie modułu do zestawów uruchomieniowych. Dzięki niewielkim wymiarom produkt może znaleźć zastosowanie w wielu rozwojowych projektach, złącze przelotowe Pmod pozwala zaś na łączenie płytek w szeregi.

KAmodMC3635 modul.png
Podstawowe cechy i parametry
 • Układ MC3635 firmy NXP
  • Pomiar przyśpieszenia w zakresie ±2g/±4g/±8g/±12g/±16g
  • Częstotliwość pomiaru: od 14 Hz do 1300 Hz
  • Magistrala I2C
  • Programowalne wyjście przerwania
  • Możliwość wyboru adresu układu (0x4C lub 0x6D)
 • Przelotowe złącze kompatybilne ze standardem Pmod, pozwala na szeregowe łączenie modułów Pmod I2C
 • Złącze zgodne ze standardem KAMAMI
 • Wbudowane zworki aktywujące podciąganie na liniach magistrali I2C
 • Wbudowana zworka dołączająca linię INT układu do linii INT złącz Pmod
 • Wbudowany selektor adresu I2C
 • Możliwość zasilenia napięciem z przedziału 2,1 V…3,6 V poprzez złącze Pmod oraz 2,1 V ... 5,5 V poprzez złącze KAMAMI
 • Otwory montażowe o średnicy 2,5 mm
 • Wymiary: 61,2 mm x 20,3 mm x 10 mm
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KAmodMC3635
 • Zmontowany i uruchomiony moduł
Schemat elektryczny
KAmodMC3635 schemat.png
Opis wyprowadzeń - złącze przelotowe standardu Pmod
KAmodMC3635 obrys zlacze.png
JP1 (złącze męskie) JP2 (złącze żeńskie) Funkcja
VDD VDD Zasilanie modułu (max. 3,6 V)
GND GND
SDA SDA Linia danych magistrali I2C
SCL SCL Linia zegara magistrali I2C
RST RST -
INT INT Linia przerwania INT
Opis wyprowadzeń - złącze standardu KAMAMI
KAmodMC3635 obrys zlacza kamami.png
Numer styku Funkcja
1 (VDD_5V) Zasilanie modułu (max. 5,5 V)
2 (SCL) Linia zegara magistrali I2C
3 (SDA) Linia danych magistrali I2C
4 (GND) Masa zasilania
Linie magistrali I2C

Moduł KAmodMC3635 wyposażony został w zworki pozwalające na dołączenie do linii magistrali I2C rezystorów podciągających do dodatniego bieguna zasilania. Zworki dają możliwość niezależnego włączenia podciągania dla linii SDA oraz SCL.

KAmodMC3635 obrys i2c.png
Linia przerwania INTN

Moduł KAmodMC3635 został wyposażony w zworkę umożliwiającą dołączenie linii wyjścia przerwania INTN do złącza zgodnego ze standardem Pmod. Dzięki możliwości odłączenia linii przerwania układu MC3635 od złącz Pmod, użytkownik nie musi przejmować się następstwami ewentualnych konfliktów wynikających z łączenia modułów modułów zgodnych z Pmod o różnych stanach logicznych.

KAmodMC3635 obrys int.png
Adres I2C

Moduł KAmodMC3635 został wyposażony w funkcję wyboru jednego z dwóch adresów magistrali I2C dla układu MC3635. Zworka "Addr. 0x" w pozycji "4C" spowoduje, że układ scalony będzie reprezentowany adresem magistralowym 0x4C (HEX), zaś w pozycji "6D" - 0x6D (HEX).

KAmodMC3635 obrys address.png
Wymiary zewnętrzne
KAmodMC3635 wymiary PCB.png
Linki zewnętrzne