Actions

KAmodMMA8653FC (PL)

Opis

KAmodMMA8653FC to moduł z trójosiowym akcelerometrem MMA8653FC firmy NXP. Płytka wyposażona została w złącze standardu Pmod I2C oraz w złącze KAMAMI, pozwalające na łatwe dołączenie modułu do zestawów uruchomieniowych. Dzięki niewielkim wymiarom, produkt może znaleźć zastosowanie w wielu rozwojowych projektach, złącze przelotowe Pmod pozwala zaś na łączenie płytek w szeregi.

KAmodMMA8653FC modul.png
Podstawowe cechy i parametry
 • Układ MMA8653FC firmy NXP
  • Pomiar przyśpieszenia w zakresie ±2g/±4g/±8g
  • Częstotliwość pomiaru: od 1,56 Hz do 800 Hz
  • Rozdzielczość 10 bitów
  • Detekcja orientacji ze stałą histerezą 15°
  • Wbudowana funkcja self-test
  • Magistrala I2C
  • Programowalne wyjście przerwania
  • Adres układu 0x1D
 • Przelotowe złącze kompatybilne ze standardem Pmod, pozwala na szeregowe łączenie modułów Pmod I2C
 • Złącze zgodne ze standardem KAMAMI
 • Wbudowane zworki aktywujące podciąganie na liniach magistrali I2C
 • Wbudowana zworka dołączająca linię INT układu do linii INT złącz Pmod
 • Możliwość zasilenia napięciem z przedziału 1,95 V…3,6 V poprzez złącze Pmod oraz 1,95 V ... 5,5 V poprzez złącze KAMAMI
 • Otwory montażowe o średnicy 2,5 mm
 • Wymiary: 61,2 mm x 20,3 mm x 10 mm
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KAmodMMA8653FC
 • Zmontowany i uruchomiony moduł
Schemat elektryczny
KAmodMMA8653FC schemat.png
Opis wyprowadzeń - złącze przelotowe standardu Pmod
KAmodMMA8653FC obrys zlacze.png
JP1 (złącze męskie) JP2 (złącze żeńskie) Funkcja
VDD VDD Zasilanie modułu (max. 3,6 V)
GND GND
SDA SDA Linia danych magistrali I2C
SCL SCL Linia zegara magistrali I2C
RST RST -
INT INT Linia przerwania INT1
Opis wyprowadzeń - złącze standardu KAMAMI
KAmodMMA8653FC obrys zlacza kamami.png
Numer styku Funkcja
1 (VDD_5V) Zasilanie modułu (max. 5,5 V)
2 (SCL) Linia zegara magistrali I2C
3 (SDA) Linia danych magistrali I2C
4 (GND) Masa zasilania
Linie magistrali I2C

Moduł KAmodMMA8653FC wyposażony został w zworki pozwalające na dołączenie do linii magistrali I2C rezystorów podciągających do dodatniego bieguna zasilania. Zworki dają możliwość niezależnego włączenia podciągania dla linii SDA oraz SCL.

KAmodMMA8653FC obrys i2c.png
Linia przerwania INT1

Moduł KAmodMMA8653FC został wyposażony w zworkę umożliwiającą dołączenie linii wyjścia przerwania INT1 do złącza zgodnego ze standardem Pmod. Dzięki możliwości odłączenia linii przerwania układu KAmodMMA8653FC od złącz Pmod, użytkownik nie musi przejmować się następstwami ewentualnych konfliktów wynikających z łączenia modułów modułów zgodnych z Pmod o różnych stanach logicznych.

KAmodMMA8653FC obrys int.png
Wymiary zewnętrzne
KAmodMMA8653FC wymiary PCB.png
Linki zewnętrzne