Actions

KAmodNFC (PL)

Opis

KAmodNFC to płytka rozszerzająca z układem M24LR64E-R - dynamicznym tagiem z pamięcią EEPROM o pojemności 64kb i podwójnym interfejsem komunikacyjnym (I2C / RF). Na płytce umieszczono także sygnalizację działania funkcji odzysku energii (energy harvesting), wbudowanej w układ M24LR64E-R.

KAmodNFC modul.png
Podstawowe cechy i parametry
  • Układ M24LR64E-R - dynamiczny tag NFC / RFID firmy STMicroelectronics
  • Wyprowadzona linia zasilania napięciem odzyskanym (+Vhr) o wydajności max. 7 mA
  • Wbudowana antena mikropaskowa, zaprojektowana do pracy przy częstotliwości 13,56 MHz
  • Rozstaw złączy kompatybilny z Arduino UNO R3
  • Możliwość nałożenia kolejnych „shieldów” o rozstawie złączy kompatybilnym z Arduino UNO R3
  • Wbudowana trójkolorowa dioda (RGB) użytkownika
  • Wbudowany układ sygnalizacji pracy z odzyskiem energii
  • Otwór montażowy o średnicy 3 mm
  • Wymiary modułu: 74 mm x 52 mm x 20 mm
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KAmodNFC
  • Zmontowany i uruchomiony moduł
Schemat elektryczny
KAmodNFC schemat.png
Widok płytki drukowanej
KAmodNFC obrys.png
Opis wyprowadzeń
KAmodNFC opis wyprowadzen.png
Układ M24LR64E-R - tag RFID / NFC

M24LR64E-R to dynamiczny tag NFC / RFID z pamięcią EEPROM (o pojemności 64 kb) i podwójnym interfejsem komunikacyjnym – umożliwia komunikację zarówno za pośrednictwem magistrali I2C, jak i poprzez tor radiowy. Układ ma funkcję odzysku energii (energy harvesting) i współpracuje z anteną mikropaskową, zaprojektowaną do pracy przy częstotliwości 13,56 MHz.


KAmodNFC obrys M24LR64.png


Linia Wyprowadzenie Funkcja
Arduino STM32
SCL D15 PB8 Linia taktująca magistrali I2C
SDA D14 PB9 Linia danych magistrali I2C
RFWIP/BUSY D12 PA6 Sygnalizacja zapisu / zajętości
KAmodNFC schemat M24LR64.png
Dioda wielokolorowa użytkownika

Wbudowana w płytkę dioda RGB w obudowie SMD 5060 daje użytkownikowi możliwość sygnalizacji różnych zdarzeń za pomocą trzech, niezależnie sterowanych kolorów (czerwony, zielony, niebieski).


KAmodNFC obrys dioda.png


Linia Wyprowadzenie Funkcja
Arduino STM32
RGB LED R D5 PB4 Kolor czerwony diody
RGB LED G D4 PB5 Kolor zielony diody
RGB LED B D2 PA10 Kolor niebieski diody
KAmodNFC schemat dioda.png
Funkcja odzysku energii (energy harvesting)

Wbudowana w układ M24LR64E-R funkcja odzysku energii pozwala na bezprzewodowe zasilenie urządzeń o niskim poborze prądu (max. 7 mA), gdy antena modułu znajduje się dostatecznie blisko anteny nadajnika (wykorzystującego układ CR95HF). Zasilanie energią odzyskaną dostępne jest na linii +Vhr złącza J1. W module KAmodNFC zastosowano wskaźnik zasilania energią odzyskaną, aktywowany przy pomocy zworki „Harvesting Power”. Wskaźnik rozpoczyna cykliczne miganie diodą D2, gdy na linii +Vhr pojawia się napięcie odzyskane z toru RF.


KAmodNFC obrys EH.png


KAmodNFC schemat EH.png
Multimedia

Film prezentujący działanie modułu KAmodNFC


Linki zewnętrzne