Actions

KAmodPCA9533 (PL)

Opis

KAmodPCA9533 to moduł ze sterownikiem LED firmy NXP. Płytka wyposażona została w złącze standardu Pmod I2C oraz w złącze KAMAMI, pozwalające na łatwe dołączenie modułu do zestawów uruchomieniowych. Dzięki niewielkim wymiarom, produkt może znaleźć zastosowanie w wielu rozwojowych projektach, złącze przelotowe Pmod pozwala zaś na łączenie płytek w szeregi.

KAmodPCA9533 modul.png
Podstawowe cechy i parametry
 • Układ PCA9533 firmy NXP
  • Sterowanie jasnością 4 diod LED
  • Dwie programowalne charakterystyki PWM między 0,591 Hz i 152 Hz (1,69 s i 6,58 ms)
  • 256 stopni jasności
  • Możliwość zastosowania nieużywanych pinów LED jako GPIO
  • Wewnętrzny oscylator
  • Magistrala I2C
 • Dioda RGB OSTBMAS2C1A
 • Przelotowe złącze kompatybilne ze standardem Pmod, pozwala na szeregowe łączenie modułów Pmod I2C
 • Złącze zgodne ze standardem KAMAMI
 • Wbudowane zworki aktywujące podciąganie na liniach magistrali I2C
 • Możliwość zasilenia napięciem z przedziału 2,3 V…5,5 V
 • Otwory montażowe o średnicy 2,5 mm
 • Wymiary: 61,2 mm x 20,3 mm x 10 mm
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KAmodPCA9533
 • Zmontowany i uruchomiony moduł
Schemat elektryczny
KAmodPCA9533 schemat.png
Opis wyprowadzeń - złącze przelotowe standardu Pmod
KAmodPCA9533 obrys zlacze.png
JP1 (złącze męskie) JP2 (złącze żeńskie) Funkcja
VDD VDD Zasilanie modułu (max. 3,6 V)
GND GND
SDA SDA Linia danych magistrali I2C
SCL SCL Linia zegara magistrali I2C
RST RST -
INT INT -
Opis wyprowadzeń - złącze standardu KAMAMI
KAmodPCA9533 obrys zlacza kamami.png
Numer styku Funkcja
1 (VDD_5V) Zasilanie modułu (max. 5,5 V)
2 (SCL) Linia zegara magistrali I2C
3 (SDA) Linia danych magistrali I2C
4 (GND) Masa zasilania
Linie magistrali I2C

Moduł KAmodPCA9533 wyposażony został w zworki pozwalające na dołączenie do linii magistrali I2C rezystorów podciągających do dodatniego bieguna zasilania. Zworki dają możliwość niezależnego włączenia podciągania dla linii SDA oraz SCL.

KAmodPCA9533 obrys i2c.png
Dioda RGB

Moduł KAmodPCA9533 wyposażony został w diodę RGB OSTBMAS2C1A o wspólnej anodzie. Dioda podłączona jest do pinów LED0, LED1 oraz LED2 układu PCA9533 za pomocą rezystorów ograniczających prąd.

KAmodPCA9533 dioda rgb.png
Wymiary zewnętrzne
KAmodPCA9533 wymiary PCB.png
Linki zewnętrzne