Actions

KAmodPCAL6408 (PL)

Opis

KAmodPCAL6408 to moduł z układem PCAL6408A firmy NXP. Układ posiada 8 programowalnych wejść/wyjść i jest sterowany przez magistralę I2C. Dzięki programowalnym wyjściom generatora przerwań, możliwe jest np. wybudzanie mikrokontrolera po wykryciu zmiany stanu wejścia. Płytka wyposażona została w złącze standardu Pmod oraz w złącze KAMAMI, pozwalające na łatwe dołączenie modułu do zestawów uruchomieniowych. Dzięki niewielkim wymiarom, produkt może znaleźć zastosowanie w wielu rozwojowych projektach, złącze przelotowe Pmod pozwala zaś na łączenie płytek w szeregi.

KAmodPCAL6408 modul.png
Podstawowe cechy i parametry
 • Układ PCAL6408A firmy NXP
  • 8 programowalnych wejść/wyjść
  • Magistrala I2C
  • Programowalne wyjście przerwania
  • Możliwość wyboru adresu układu (0x20 lub 0x21)
 • Przelotowe złącze kompatybilne ze standardem Pmod, pozwala na szeregowe łączenie modułów Pmod I2C
 • Złącze zgodne ze standardem KAMAMI
 • Wbudowane zworki aktywujące podciąganie na liniach magistrali I2C
 • Wbudowana zworka dołączająca linię INT układu do linii INT złącz Pmod
 • Wbudowany selektor adresu I2C
 • Możliwość zasilenia napięciem z przedziału 1,7-5,5 V poprzez złącze Pmod oraz 1,8-5,5 V poprzez złącze KAMAMI
 • Otwory montażowe o średnicy 2,5 mm
 • Wymiary: 61,2 x 20,3 x 10 mm
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KAmodPCAL6408
 • Zmontowany i uruchomiony moduł
Schemat elektroniczny
KAmodPCAL6408 schemat.png
Opis wyprowadzeń - złącze przelotowe standardu Pmod
KAmodPCAL6408 obrys zlacze.png
JP1 (złącze męskie) JP2 (złącze żeńskie) I2C
VDD VDD Zasilanie modułu (max. 3,6 V)
GND GND
SDA SDA Linia danych magistrali I2C
SCL SCL Linia zegara magistrali I2C
RST RST -
INT INT Linia przerwania INT2
Opis wyprowadzeń - złącze standardu KAMAMI
KAmodLIS35DE obrys zlacza kamami.png
Numer styku I2C
1 (VCC) Zasilanie modułu (max. 5,5 V)
2 (SCL) Linia zegara magistrali I2C
3 (SDA) Linia danych magistrali I2C
4 (GND) Masa zasilania
Linie magistrali I2C

Moduł KAmodPCAL6408 wyposażony został w zworki pozwalające na dołączenie do linii magistrali I2C rezystorów podciągających do dodatniego bieguna zasilania. Zworki dają możliwość niezależnego włączenia podciągania dla linii SDA oraz SCL.

KAmodPCAL6408 obrys i2c.png
Adres magistrali I2C

Moduł KAmodPCAL6408 wyposażony został w zworkę pozwalające na zmianę adresu magistrali I2C. Zworka umożliwia przełączenie adresu pomiędzy wartością 0x20 a 0x21.

KAmodPCAL6408 obrys adres.png
Linia przerwania INT

Moduł KAmodPCAL6408 posiada zworkę umożliwiającą dołączenie linii wyjścia przerwania INT do złącza zgodnego ze standardem Pmod. Dzięki możliwości odłączenia linii przerwania układu KAmodLIS35DE od złącz Pmod, użytkownik nie musi przejmować się następstwami ewentualnych konfliktów wynikających z łączenia modułów modułów zgodnych z Pmod o różnych stanach logicznych.

KAmodPCAL6408 obrys int.png
Zworka napięcia zasilania

Moduł KAmodPCAL6408 posiada zworkę pozwalające na zasilanie modułu napięciem podanym na złącze KAMAMI z pominięciem stabilizatora 3,3 V. Aby skonfigurować moduł w ten sposób należy wlutować zworkę ZW1 umieszczoną przy stabilizatorze.

KAmodPCAL6408 obrys zw1.png


Linki zewnętrzne