Actions

KAmodRPi-CAN-RS485-HAT (PL)

Opis

KAmodRPi RS485 CAN HAT to nakładka dla komputera Raspberry Pi rozszerzająca jego interfejsy o RS485 oraz CAN. Płytka wyposażona została w układy MCP2515 oraz MCP2551 do obsługi magistrali CAN, natomiast konwersją sygnału na poziomy odpowiadające magistrali RS485 odpowiada układ ST3485. Umożliwia komunikację komputerów Raspberry z magistralami używanymi np. w automatyce oraz pojazdach.

RPi CAN RS485 HAT.png
Podstawowe cechy i parametry
 • Złącze zgodne z 40-pinowym standardem Raspberry
 • Interfejs CAN
  • Kontroler CAN MCP2515 sterowany poprzez SPI
  • Transceiver MCP2551
 • Interfejs RS485
  • Transceiver ST3485 (kompatybilny z MAX485)
  • Transmisja half-duplex
  • Automatyczna detekcja kierunku transmisji (możliwość sterowania kierunkiem po przelutowaniu dwóch rezystorów)
 • Sygnały wyprowadzone na złącza goldpin oraz listwy zaciskowe
 • Diody na liniach TX oraz RX sygnalizujące wysyłanie oraz odbieranie danych
 • Wbudowane zworki umożliwiające dołączenie rezystorów terminujących 120 Ohm
 • Wymiary: 65 mm x 30 mm x 20 mm
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KAmodRPi RS485 CAN HAT
 • Zmontowany i uruchomiony moduł
4 x Tulejka montażowa

8 x Śrubka montażowa
 • Zestaw umożliwiający przykręcenie nakładki do płytki Raspberry


Konfiguracja Raspberry Pi

Aby używać tej nakładki należy odpowiednio skonfigurować Raspberry Pi (np. przez komendę sudo raspi-config):

 • Aby używać magistrali RS485 należy włączyć UART z zaznaczeniem, że powłoka systemowa (shell) ma być wyłączona
 • Aby używać magistrali CAN należy włączyć SPI oraz dodać następującą linijkę w pliku config.txt:
dtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=8000000,interrupt=25,spimaxfrequency=1000000


Schemat elektroniczny
RPi CAN RS485 HAT schemat.png
Opis wyprowadzeń - złącza magistral
RPi CAN RS485 HAT obrys zlacze.png
JP1 Funkcja
4 (A) RS485 - sygnał odwrócony
3 (B) RS485 - sygnał nieodwrócony
2 (L) CAN Low
1 (H) CAN High
Wybór trybu pracy

Moduł KAmodRPi RS485 CAN HAT wyposażony został w układ realizujący automatyczną detekcję kierunku transmisji. Układ ten jednak nie jest aktywny; kierunek transmisji wybierany jest przez stan pinu GPIO 4 komputera Raspberry Pi. W celu oszczędzenia tego wyprowadzenia istnieje możliwość załączenia wyżej wspomnianego układu:

 • Zworki przylutowane w polach DIR CTRL (domyślna konfiguracja) oznaczają manualny wybór kierunku transmisji
 • Zworki przylutowane w polach AUTO oznaczają automatyczną detekcję kierunku transmisji
RPi CAN RS485 HAT dir ctrl.png
Rezystory terminujące

Moduł wyposażony został w rezystory terminujące, zarówno dla magistrali CAN jak i RS485. Rezystory te można odłączyć, wykorzystując do tego następujące zworki:

RPi CAN RS485 HAT terminator.png
Dioda sygnalizacyjna

Moduł KAmodPCF8883T został wyposażony w diody sygnalizacyjne stanu magistral. Pozwala na łatwy odczyt stanu oraz szybką diagnostykę.

RPi CAN RS485 HAT diody.png
Wymiary zewnętrzne

Płytka została zaprojektowana tak, aby wymiarami oraz otworami montażowymi odpowiadała płytce Raspberry Pi Zero:

RPi CAN RS485 HAT wymiary PCB.png


Linki zewnętrzne