Actions

KAmodRPi PwrRELAY4 (PL)

Wprowadzenie

KAmodRPiRELAY4 jest uniwersalnym ekspanderem funkcjonalnym dla komputerów Raspberry Pi oraz Raspberry Pi+, wyposażonym w cztery przekaźniki elektromechaniczne które załączane są przez optoizolatory wyjściami GPIO i pozwalają na np. zdalne sterowanie oświetleniem, załączanie ogrzewania i realizację innych zadań wymagających zdalnego dostępu.

Modul-4-przekaznikow-dla-raspberry-pi.png
Podstawowe cechy i parametry
  • Zgodność z minikomputerami Raspberry Pi 1 B+, Raspberry Pi 2 oraz Raspberry Pi 3, Raspberry Pi 3 model B+ oraz Raspberry Pi 4 model B.
  • Cztery wyjścia przekaźnikowe
  • Stany wyjść monitorowane za pomocą LED
  • Zaciski śrubowe ARK
  • Zworki umożliwiające odłączenie przekaźnika od portu GPIO
Wyjścia przekaźnikowe
  • Cztery wyjścia SPDT
  • Przekaźniki załączane optoizolatorami
  • Maksymalne przełączane napięcie: 250 VAC/30 VDC
  • Maksymalny przełączany prąd (obciążenie rezystancyjne): 10 A
  • Zalecane maksymalne prądy obciążenia: 3 A
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
Moduł KAmodRPi PwrRELAY4 Zmontowana i uruchomiona płytka modułu
Zestaw montażowy Zestaw śrubek oraz dystansów umożliwiający przykręcenie nakładki do płytki Raspberry
Modul-4-przekaznikow-dla-raspberry-pi-rys1.png

Nakładka KAmodRPi PwrRELAY4 nałożona na Raspberry Pi i przymocowana za pomocą dystansów i śrubek

Schemat
KAmodRPi PwrRELAY4 sch.png


Widok płytki drukowanej
KAmodRPi PwrRELAY4 pcb.png


Przypisania wyjść do linii GPIO komputera RaspberryPi
Wyprowadzenie Raspberry Pi Przekaźnik KAmodRPi PwrRELAY4
GPIO23 OUT1
GPIO22 OUT2
GPIO27 OUT3
GPIO17 OUT4


Wyjścia linii GPIO są połączone z obwodem sterującym przez zworkę, co pozwala w razie potrzeby rozłączyć odpowiednie wyprowadzenia. Dodatkowo włączenie przekaźnika sygnalizowane jest zapaleniem się diody LED na odpowiednim kanale.


Modul-4-przekaznikow-dla-raspberry-pi-rys2.png

Zworki łączące wyprowadzenia Raspberry Pi z obwodami włączającymi przekaźnik.

Linki zewnętrzne