Actions

KAmod RS232H-ALL (PL)

Opis

KAmod RS232H-ALL jest konwerterem standardu RS232 do standardu TTL, który zawiera wszystkie sygnały interfejsu RS232: RXD, TXD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD oraz RI. Kierunek konwersji sygnałów jest przyporządkowany w taki sposób, że odpowiada urządzeniu typu DTE/Host (urządzenie nadrzędne, TXD to wyjście sygnału RS232, RXD to wejście sygnału RS232). Konwerter może działać przy napięciu z zakresu 3...5,5 V po stronie TTL. Na płytce znajduje się standardowe złącze DB9, złącze typu Phoenix MC 3,81 ułatwiające dołączenie niestandardowego okablowania oraz szpilki typu goldpin 2,54 mm ułatwiające połączenie z płytkami ewaluacyjnymi.

KAmod RS232H-ALL 1.jpg
KAmod RS232H-ALL 3.jpg
Podstawowe parametry
 • Konwerter standardu RS232 do standardu TTL, zawierający wszystkie 8 sygnałów
 • Bazuje na układzie MAX3243/SP3243
 • Napięcie po stronie TTL 3...5,5 V
 • Maksymalna prędkość transmisji: 250 kbps
 • Zabezpieczenie ESD do 15kV HBM po stronie RS232
 • Kierunek konwersji sygnałów przyporządkowany w taki sposób, że odpowiada urządzeniu nadrzędnemu, typu DTE/Host (TXD to wyjście RS232, RXD to wejście RS232)
 • Standardowe złącze DB9 (D-SUB 9) męskie
 • Złącze typu Phoenix MC 3,81 ułatwiające dołączenie niestandardowego okablowania po stronie RS232
 • Szpilki typu goldpin 2,54 mm po stronie RS232 ułatwiające połączenie z płytkami ewaluacyjnymi i pomiary
 • Zasilanie 3...5,5 V, ok 20 mA
 • Wymiary płytki 65x30 mm (72x30 wraz ze złączem DB9), wysokość ok. 17 mm
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KAmod RS232H-ALL Zmontowany i uruchomiony moduł


Schemat elektryczny
KAmodRS232H-ALL sch.jpg
Schemat funkcjonalny

Standard RS232 służy to komunikacji cyfrowej w trybie szeregowym, a ponieważ oprócz linii do przesyłu danych zawiera linie do kontrolowania i sterownia komunikacją, zapewnia stabilne połączenie odporne na zakłócenia. Napięcia na liniach interfejsu RS232 mają wartości od ±7 V do ±15 V, dlatego podłączenie do klasycznego układu cyfrowego TTL, którego sygnały przyjmują wartości 0/3,3 V lub 0/5 V wymaga zastosowania odpowiedniego konwertera, takiego jak KAmod RS232H-ALL.
Kierunek konwersji sygnałów dla wszystkich 8 sygnałów przyporządkowany jest w taki sposób, że odpowiada urządzeniu nadrzędnemu - DTE/Host. Schemat funkcjonalny pokazuje, które sygnały pełnią rolę wejść, a które wyjść po stronie TTL oraz RS232.

Schemat funkcjonalny.jpg


Na płytce konwertera, na dolnej warstwie opisowej zostały umieszczone dokładne oznaczenia każdego sygnału na każdym złączu:

KAmodRS232H-ALL opisy.jpg
Złącze TTL (LOGIC I/O)
Złącze Funkcja
LOGIC I/O

Szpilki goldpin 2x6, 2,54 mm

 • Wyprowadzone wszystkie sygnały interfejsu RS232 przystosowane do standardu TTL

Złącze LOGIC I/O pozwala na połączenie konwertera KAmod RS232H-ALL z dowolnym układem cyfrowym pracującym z napięciem 3...5,5 V.
Funkcje poszczególnych szpilek są następujące:

 • szpilka nr 1 - wyjście TTL; sygnał DCD – Data Carrier Detect (sygnał wykrycia przez modem fali nośnej);
 • szpilka nr 2 - wyjście TTL; sygnał RXD – Receive Data Line (odbierany z RS232 strumień danych, przesyłany do DTE/Hosta);
 • szpilka nr 3 - wejście TTL; sygnał TXD – Transmit Data Line (wejście strumienia danych z DTE/Hosta);
 • szpilka nr 4 - wejście TTL; sygnał DTR – Data Terminal Ready (gotowość DTE/Host do dalszej współpracy z DCE/Modem);
 • szpilka nr 5 - masa, GND;
 • szpilka nr 6 - wyjście TTL; sygnał DSR – Data Set Ready (gotowość DCE/Modemu do dalszej współpracy z DTE/Hostem);
 • szpilka nr 7 - wejście TTL; sygnał RTS – Request To Send (żądanie nadawania danych zgłaszane przez DTE/Host);
 • szpilka nr 8 - wyjście TTL; sygnał CTS – Clear To Send (gotowość do nadawania zgłaszana przez DCE/Modem - potwierdza odebranie sygnału RTS);
 • szpilka nr 9 - wyjście TTL; sygnał RI – Ring Indicator (sygnał „dzwonka”).
KAmodRS232H-ALL r1.jpg


Złącze RS232 typu DB9
Złącze Funkcja
DB9

(D-SUB 9)

 • Wyprowadzone wszystkie sygnały interfejsu RS232 w odpowiadającym mu standardzie napięciowym

Złącze RS232 typu DB9, określane również jako D-SUB 9, jest typowym złączem stosowanym przy implementacji interfejsu RS232. Urządzenie DTE, czyli urządzenie nadrzędne (najczęściej tę rolę odgrywa komputer PC), jest wyposażone w męskie złącze DB9. Konwerter KAmod RS232H-ALL, również zawiera złącze męskie.

Funkcje poszczególnych szpilek są następujące:

 • styk nr 1 - wejście RS232; sygnał DCD - Data Carrier Detect (sygnał wykrycia przez modem fali nośnej);
 • styk nr 2 - wejście RS232; sygnał RXD – Receive Data Line (odbierany strumień danych, wysyłany z DCE/modemu);
 • styk nr 3 - wyjście RS232; sygnał TXD – Transmit Data Line (strumień danych z DTE/Hosta);
 • styk nr 4 - wyjście RS232; sygnał DTR – Data Terminal Ready (gotowość DTE/Hosta do dalszej współpracy z DCE/Modem);
 • styk nr 5 - masa, GND;
 • styk nr 6 - wejście RS232; sygnał DSR – Data Set Ready (gotowość DCE/Modemu do dalszej współpracy z DTE/Hostem);
 • styk nr 7 - wyjście RS232; sygnał RTS – Request To Send (żądanie nadawania danych zgłaszane przez DTE/Host);
 • styk nr 8 - wejście RS232; sygnał CTS – Clear To Send (gotowość do nadawania zgłaszana przez DCE/Modem - potwierdza odebranie sygnału RTS);
 • styk nr 9 - wejście RS232; sygnał RI – Ring Indicator (sygnał „dzwonka”).
KAmodRS232H-ALL r2.jpg
Dodatkowe złącza RS232
Złącze Funkcja
Phoenix MC 3,81 mm

Goldpin 1x9 2,54 mm

 • Wyprowadzone wszystkie sygnały interfejsu RS232 w odpowiadającym mu standardzie napięciowym

Dodatkowe złącza umożliwiają łatwe podłączenie konwertera KAmod RS232H-ALL w niestandardowych rozwiązaniach:

 • złącze Phoenix MC 3,81 mm umożliwia łatwe dołączenie przewodów,
 • złącze Goldpin 1x9 2,54 mm ułatwia podłączenie płytek stykowych i ewaluacyjnych.

Numery styków obu złącz odpowiadają numerom styków złącza DB9. Szczegółowe oznaczenia znajdują się na płytce konwertera.


KAmodRS232H-ALL r3.jpg
Zasilanie
Złącze Funkcja
LOGIC I/O

Szpilki goldpin 2x6, 2,54 mm

 • Wejście zasilania 3...5,5 V
 • Opcjonalne wyjście zasilania 3 V

Złącze LOGIC I/O zawiera szpilki, którymi dołączane jest zasilanie do konwerteraKAmod RS232H-ALL

 • szpilka nr 10 – VIO; wejście napięcia z zakresu 3...5,5 V, które będzie odpowiadało logicznej „1” dla wszystkich sygnałów na złączu LOGIC I/O;
 • szpilka nr 11 – V+; pozwala dołączyć zasilanie o napięciu 4,5...5,5 V, które trafia do wbudowanego w konwerter stabilizatora napięcia 3 V. Sygnały na złączu LOGIC I/O o poziomie logicznej „1” będą wtedy miały napięcie 3 V, oraz na szpilce VIO będzie dostępne napięcie 3 V, o prądzie do 20 mA;
 • szpilka nr 12 – masa, GND.


KAmodRS232H-ALL r4.jpg
Sygnalizacja zasilania i komunikacji
TYP Funkcja
VIO
TX
RX
 • VIO – sygnalizacja poprawnego zasilania
 • TX – sygnalizacja przesyłania danych do konwertera
 • RX – sygnalizacja odbierania danych z RS232

Dioda LED oznaczona VIO sygnalizuje obecność napięcia zasilania konwertera. W przypadku dołączenia zasilania 5 V do styku V+, dioda sygnalizuje również działanie stabilizatora napięcia o wartości 3 V.

Diody TX i RX miganiem sygnalizują wystąpienie stanów aktywnych na liniach danych do konwertera (TXD) i z konwertera (RXD). Miganie diod nie gwarantuje, że dane mają poprawną formę. Stanem aktywnym na wejściach/wyjściach cyfrowych jest stan logiczny „L” czyli napięcie bliskie 0 V.

KAmodRS232H-ALL r5.jpg
Wymiary

Wymiary konwertera KAmod RS232H-ALL to 65x30 mm oraz 72x31 wraz ze złączem DB9). Wysokość modułu to ok. 17 mm. Średnica otworów mocujących wynosi 3,2 mm a ich rozmieszczenie zostało pokazane na rysunku.

KAmodRS232H-ALL r6.jpg
Linki