Actions

KAmod RS232H-mini (PL)

Opis

KAmod RS232H-mini jest miniaturowym konwerterem standardu RS232 do standardu TTL, który zawiera wszystkie sygnały interfejsu RS232: RXD, TXD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD oraz RI. Kierunek konwersji sygnałów jest przyporządkowany w taki sposób, że odpowiada urządzeniu typu DTE/Host (urządzenie nadrzędne, TXD to wyjście sygnału RS232, RXD to wejście sygnału RS232). Konwerter ma typowe męskie złącze DB9 po stronie RS232 oraz szpilki typu goldpin 2,54 mm po stronie TTL. Może działać przy napięciu z zakresu 3...5,5 V.

KAmod RS232H-mini 1.jpg KAmod RS232H-mini 3.jpg

Podstawowe parametry
 • Konwerter standardu RS232 do standardu TTL, zawierający wszystkie 8 sygnałów
 • Bazuje na układzie MAX3243/SP3243
 • Napięcie po stronie TTL 3...5,5 V
 • Maksymalna prędkość transmisji: 250 kbps
 • Zabezpieczenie ESD do 15 kV HBM po stronie RS232
 • Kierunek konwersji sygnałów przyporządkowany w taki sposób, że odpowiada urządzeniu nadrzędnemu, typu DTE/Host (TXD to wyjście RS232, RXD to wejście RS232)
 • Standardowe złącze DB9 (D-SUB 9) męskie
 • Szpilki typu goldpin 2,54 mm po stronie TTL ułatwiające połączenie z płytkami ewaluacyjnymi
 • Zasilanie 3...5,5 V, ok 20 mA
 • Wymiary płytki 24x30 mm (31x30 wraz ze złączem DB9), wysokość ok. 17 mm
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KAmod RS232H-mini Zmontowany i uruchomiony moduł


Schemat elektryczny
KAmodRS232H-mini sch.jpg


Schemat funkcjonalny

Standard RS232 służy to komunikacji cyfrowej w trybie szeregowym, a ponieważ oprócz linii do przesyłu danych zawiera linie do kontrolowania i sterownia komunikacją, zapewnia stabilne połączenie odporne na zakłócenia. Napięcia na liniach interfejsu RS232 mają wartości od ±7 V do ±15 V, dlatego podłączenie do klasycznego układu cyfrowego TTL, którego sygnały przyjmują wartości 0/3,3 V lub 0/5 V wymaga zastosowania odpowiedniego konwertera, takiego jak KAmod RS232H-mini.
Kierunek konwersji sygnałów dla wszystkich 8 sygnałów przyporządkowany jest w taki sposób, że odpowiada urządzeniu nadrzędnemu - DTE/Host. Schemat funkcjonalny pokazuje, które sygnały pełnią rolę wejść, a które wyjść po stronie TTL oraz RS232.

KAmodRS232H-mini func.jpg

Na płytce konwertera, na dolnej warstwie opisowej zostały umieszczone dokładne oznaczenia każdego sygnału na każdym złączu:

KAmodRS232H-mini opis-bottom.jpg

Złącze TTL (LOGIC I/O)
Złącze Funkcja
LOGIC I/O

Szpilki goldpin 1x10, 2,54 mm

 • Wyprowadzone wszystkie sygnały interfejsu RS232 przystosowane do standardu TTL

Złącze LOGIC I/O pozwala na połączenie konwertera KAmod RS232H-mini z dowolnym układem cyfrowym pracującym z napięciem 3...5,5 V. Funkcje poszczególnych szpilek są następujące:

 • szpilka nr 1 - wyjście TTL; sygnał DCD – Data Carrier Detect (sygnał wykrycia przez modem fali nośnej);
 • szpilka nr 2 - wyjście TTL; sygnał RXD – Receive Data Line (odbierany z RS232 strumień danych, przesyłany do DTE/Hosta);
 • szpilka nr 3 - wejście TTL; sygnał TXD – Transmit Data Line (wejście strumienia danych z DTE/Hosta);
 • szpilka nr 4 - wejście TTL; sygnał DTR – Data Terminal Ready (gotowość DTE/Host do dalszej współpracy z DCE/Modem);
 • szpilka nr 5 - masa, GND;
 • szpilka nr 6 - wyjście TTL; sygnał DSR – Data Set Ready (gotowość DCE/Modemu do dalszej współpracy z DTE/Hostem);
 • szpilka nr 7 - wejście TTL; sygnał RTS – Request To Send (żądanie nadawania danych zgłaszane przez DTE/Host);
 • szpilka nr 8 - wyjście TTL; sygnał CTS – Clear To Send (gotowość do nadawania zgłaszana przez DCE/Modem - potwierdza odebranie sygnału RTS);
 • szpilka nr 9 - wyjście TTL; sygnał RI – Ring Indicator, sygnał „dzwonka” generowany z modemu;
 • szpilka nr 10 – wejście zasilania 3...5,5 V.

KAmodRS232H-mini logic io.jpg

Złącze RS232 typu DB9
Złącze Funkcja
DB9
(D-SUB 9)
 • Wyprowadzone wszystkie sygnały interfejsu RS232 w odpowiadającym mu standardzie napięciowym

Złącze RS232 typu DB9, określane również jako D-SUB 9, jest typowym złączem stosowanym przy implementacji interfejsu RS232. Urządzenie DTE, czyli urządzenie nadrzędne (najczęściej tę rolę odgrywa komputer PC), jest wyposażone w męskie złącze DB9. Konwerter KAmod RS232H-mini, również zawiera złącze męskie. Funkcje poszczególnych styków złącza są następujące:

 • styk nr 1 - wejście RS232; sygnał DCD - Data Carrier Detect (sygnał wykrycia przez modem fali nośnej);
 • styk nr 2 - wejście RS232; sygnał RXD – Receive Data Line (odbierany strumień danych, wysyłany z DCE/modemu);
 • styk nr 3 - wyjście RS232; sygnał TXD – Transmit Data Line (strumień danych z DTE/Hosta);
 • styk nr 4 - wyjście RS232; sygnał DTR – Data Terminal Ready (gotowość DTE/Hosta do dalszej współpracy z DCE/Modem);
 • styk nr 5 - masa, GND;
 • styk nr 6 - wejście RS232; sygnał DSR – Data Set Ready (gotowość DCE/Modemu do dalszej współpracy z DTE/Hostem);
 • styk nr 7 - wyjście RS232; sygnał RTS – Request To Send (żądanie nadawania danych zgłaszane przez DTE/Host);
 • styk nr 8 - wejście RS232; sygnał CTS – Clear To Send (gotowość do nadawania zgłaszana przez DCE/Modem - potwierdza odebranie sygnału RTS);
 • styk nr 9 - wejście RS232; sygnał RI – Ring Indicator, sygnał „dzwonka” generowany z modemu.

KAmodRS232H-mini rs232 pinout.jpg KAmodRS232H-mini rs232.jpg

Zasilanie
Złącze Funkcja
LOGIC I/O

Szpilki goldpin 1x10, 2,54 mm

 • Wejście zasilania 3...5,5 V

Złącze LOGIC I/O zawiera szpilki, którymi dołączane jest zasilanie do konwerteraKAmod RS232H-mini

 • szpilka nr 5 – masa, GND;
 • szpilka nr 10 – VIO; wejście napięcia z zakresu 3...5,5 V, które będzie odpowiadało logicznej „1” dla wszystkich sygnałów na złączu LOGIC I/O.

KAmodRS232H-mini zasilanie.jpg

Sygnalizacja zasilania
TYP Funkcja
POW

dioda LED

 • sygnalizacja poprawnego zasilania

Dioda LED oznaczona POW sygnalizuje obecność napięcia zasilania konwertera.

KAmodRS232H-mini led.jpg

Wymiary

Wymiary konwertera KAmod RS232H-mini to płytki 24x30 mm (31x31 wraz ze złączem DB9). Wysokość modułu to ok. 17 mm.

KAmodRS232H-mini wymiary.jpg

Linki