Actions

KAmod RS232S-mini (PL)

Opis

KAmod RS232S-mini jest miniaturowym konwerterem standardu RS232 do standardu TTL, który zawiera wszystkie sygnały interfejsu RS232: RXD, TXD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD oraz RI. Kierunek konwersji sygnałów jest przyporządkowany w taki sposób, że odpowiada urządzeniu typu DCE/Modem (urządzenie podporządkowane, TXD to wejście sygnału RS232, RXD to wyjście sygnału RS232). Konwerter ma typowe żeńskie złącze DB9 po stronie RS232 oraz szpilki typu goldpin 2,54 mm po stronie TTL. Może działać przy napięciu zasilania z zakresu 3...5,5 V.

KAmod RS232S-mini 1.jpg KAmod RS232S-mini 3.jpg

Podstawowe parametry
 • Konwerter standardu RS232 do standardu TTL, zawierający wszystkie 8 sygnałów
 • Bazuje na układzie MAX3238/SP3238
 • Napięcie po stronie TTL 3...5,5 V
 • Maksymalna prędkość transmisji: 250 kbps
 • Zabezpieczenie ESD do 15 kV HBM po stronie RS232
 • Kierunek konwersji sygnałów przyporządkowany w taki sposób, że odpowiada urządzeniu typu DCE/Modem (urządzenie podporządkowane, TXD to wejście sygnału RS232, RXD to wyjście sygnału RS232)
 • Standardowe złącze DB9 (D-SUB 9) żeńskie
 • Szpilki typu goldpin 2,54 mm po stronie TTL ułatwiające połączenie z płytkami ewaluacyjnymi
 • Zasilanie 3...5,5 V, ok 20 mA
 • Wymiary płytki 24x30 mm (31x31 wraz ze złączem DB9), wysokość ok. 17 mm
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KAmod RS232S-mini Zmontowany i uruchomiony moduł


Schemat elektryczny
KAmodRS232S-mini sch.jpg


Schemat funkcjonalny

Standard RS232 służy to komunikacji cyfrowej w trybie szeregowym, a ponieważ oprócz linii do przesyłu danych zawiera linie do kontrolowania i sterownia komunikacją, zapewnia stabilne połączenie odporne na zakłócenia. Napięcia na liniach interfejsu RS232 mają wartości od ±7 V do ±15 V, dlatego podłączenie do klasycznego układu cyfrowego TTL, którego sygnały przyjmują wartości 0/3,3 V lub 0/5 V wymaga zastosowania odpowiedniego konwertera, takiego jak KAmod RS232S-mini.
Kierunek konwersji sygnałów dla wszystkich 8 sygnałów przyporządkowany jest w taki sposób, że odpowiada urządzeniu podporzątkowanemu - DTE/Host. Schemat funkcjonalny pokazuje, które sygnały pełnią rolę wejść, a które wyjść po stronie TTL oraz RS232.

KAmodRS232S-mini sch func.jpg

Na płytce konwertera, na dolnej warstwie opisowej zostały umieszczone dokładne oznaczenia każdego sygnału na każdym złączu:

KAmodRS232S-mini opisy bottom.jpg

Złącze TTL (LOGIC I/O)
Złącze Funkcja
LOGIC I/O

Szpilki goldpin 1x10, 2,54 mm

 • Wyprowadzone wszystkie sygnały interfejsu RS232 przystosowane do standardu TTL

Złącze LOGIC I/O pozwala na połączenie konwertera KAmod RS232S-mini z dowolnym układem cyfrowym pracującym z napięciem 3...5,5 V. Funkcje poszczególnych szpilek są następujące:

 • szpilka nr 1 - wejście TTL; sygnał DCD – Data Carrier Detect (sygnał wykrycia przez modem fali nośnej);
 • szpilka nr 2 - wejście TTL; sygnał RXD – Receive Data Line (strumień danych przekazywany z DCE/Modemu do interfejsu RS232);
 • szpilka nr 3 - wyjście TTL; sygnał TXD – Transmit Data Line (wyjście strumienia danych przesyłanych do DCE/Modemu poprzez RS232);
 • szpilka nr 4 - wyjście TTL; sygnał DTR – Data Terminal Ready (gotowość urządzenia DTE/Host do dalszej współpracy z DCE/Modem);
 • szpilka nr 5 - masa, GND;
 • szpilka nr 6 - wejście TTL; sygnał DSR – Data Set Ready (gotowość DCE/Modemu do dalszej współpracy z DTE/Hostem);
 • szpilka nr 7 - wyjście TTL; sygnał RTS – Request To Send (żądanie nadawania danych zgłaszane przez DTE/Host);
 • szpilka nr 8 - wejście TTL; sygnał CTS – Clear To Send (gotowość do nadawania zgłaszana przez DCE/Modem - potwierdza odebranie sygnału RTS);
 • szpilka nr 9 - wejście TTL; sygnał RI – Ring Indicator - sygnał „dzwonka” wysyłany przez DCE/Modem.
 • szpilka nr 10 – wejście zasilania 3...5,5 V.

KAmodRS232S-mini logic io.jpg


Złącze RS232 typu DB9
Złącze Funkcja
DB9
(D-SUB 9)
 • Wyprowadzone wszystkie sygnały interfejsu RS232 w odpowiadającym mu standardzie napięciowym

Złącze RS232 typu DB9, określane również jako D-SUB 9, jest typowym złączem stosowanym przy implementacji interfejsu RS232. Urządzenie DCE, czyli urządzenie podporządkowane (może to być modem lub mini drukarka), jest wyposażone w żeńskie złącze DB9. Konwerter KAmod RS232S-mini, również zawiera złącze żeńskie. Funkcje poszczególnych styków złącza są następujące:

 • styk nr 1 - wyjście RS232; sygnał DCD - Data Carrier Detect (sygnał wykrycia przez modem fali nośnej);
 • styk nr 2 - wyjście RS232; sygnał RXD – Receive Data Line (odbierany strumień danych, wysyłany z DCE/Modemu);
 • styk nr 3 - wejście RS232; sygnał TXD – Transmit Data Line (strumień danych skierowanych do DCE/Modemu);
 • styk nr 4 - wejście RS232; sygnał DTR – Data Terminal Ready (gotowość DTE/Hosta do dalszej współpracy z DCE/Modemem);
 • styk nr 5 - masa, GND;
 • styk nr 6 - wyjście RS232; sygnał DSR – Data Set Ready (gotowość DCE/Modemu do dalszej współpracy z DTE/Hostem);
 • styk nr 7 - wejście RS232; sygnał RTS – Request To Send (żądanie nadawania danych zgłaszane przez DTE/Host);
 • styk nr 8 - wyjście RS232; sygnał CTS – Clear To Send (gotowość do nadawania zgłaszana przez DCE/Modem - potwierdza odebranie sygnału RTS);
 • styk nr 9 - wyjście RS232; sygnał RI – Ring Indicator, sygnał „dzwonka” nadawany przez modem.

Rs232 pinout .jpg KAmodRS232S-mini rs.jpg

Zasilanie
Złącze Funkcja
LOGIC I/O

Szpilki goldpin 1x10, 2,54 mm

 • Wejście zasilania 3...5,5 V

Złącze LOGIC I/O zawiera szpilki, którymi dołączane jest zasilanie do konwertera KAmod RS232S-mini

 • szpilka nr 5 – masa, GND;
 • szpilka nr 10 – VIO; wejście napięcia z zakresu 3...5,5 V, które będzie odpowiadało logicznej „1” dla wszystkich sygnałów na złączu LOGIC I/O.

KAmodRS232S-mini zasilanie.jpg

Sygnalizacja zasilania
TYP Funkcja
POW

dioda LED

 • sygnalizacja poprawnego zasilania

Dioda LED oznaczona POW sygnalizuje obecność napięcia zasilania konwertera.

KAmodRS232S-mini led.jpg

Wymiary

Wymiary konwertera KAmod RS232S-mini to płytki 24x30 mm (31x31 wraz ze złączem DB9). Wysokość modułu to ok. 17 mm.

KAmodRS232S-mini wymiary.jpg

Linki