Actions

KAmod USB-UART-mini (PL)

Opis

KAmod USB-UART-mini jest konwerterem interfejsu USB-C do interfejsu szeregowego UART o niewielkich wymiarach – zaledwie 20,5x10,5 mm. Moduł bazuje na układzie FT230XS i ma wyprowadzone tylko podstawowe linie sygnałowe - RX oraz TX, które działają z napięciem 3,3 V. Dodatkowo moduł zawiera wskaźniki komunikacji w postaci miniaturowych diod LED. Opcjonalnie konwerter może być wyposażony w panel frontowy, który umożliwia łatwy i estetyczny montaż modułu na ściance niemal dowolnej w obudowy.

KAmod USB-UART-mini 3.jpg KAmod USB-UART-mini 1.jpg

Podstawowe parametry
 • Konwerter bazuje na układzie FTDI typu FT230XS
 • Kompatybilny z USB 2.0 Full Speed
 • Sterowniki dla systemów Windows/Linux/Mac
 • Po stronie interfejsu USB zawiera złącze USB-C
 • Zawiera tylko podstawowe linie sygnałowe interfejsu UART - RX oraz TX
 • Wyprowadzone zasilanie 5 V doprowadzone do złącza USB
 • Poziom napięcia dla sygnałów interfejsu szeregowego wynosi 3,3 V (toleruje napięcie 5 V na wejściu)
 • Opcjonalnie poziom napięcia dla sygnałów interfejsu szeregowego może być ustawiony na 5 V
 • Prędkość komunikacji (bit rate): 300 bps...3 Mbps
 • Diody LED sygnalizujące komunikację
 • Niewielkie wymiary płytki 20,5x10,5 mm, wysokość ok. 7 mm
 • Opcjonalnie może być wyposażony w panel frontowy, który umożliwia łatwy i estetyczny montaż modułu na ściance niemal dowolnej w obudowy
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KAmod USB-UART-mini
 • Zmontowany i uruchomiony moduł
 • Panel frontowy (do przylutowania)
 • Złącze męskie goldpin proste (do przylutowania)
 • Złącze męskie goldpin kątowe (do przylutowania)
Schemat elektryczny
KAmodUSB-UART-mini sch.jpg


Złącze interfejsu USB
Złącze Funkcja
USB-C
 • Realizuje komunikację w standardzie USB 2.0 Full Speed
 • Dostarcza zasilania 5 V

Złącze USB-C ma niewielkie wymiary, ale jest wygodne w użytkowaniu i odporne na uszkodzenia. Dodatkowo pozwala na przewodzenie znacznych prądów i może być stosowane w interfejsach najnowszej generacji - USB 3.x. Te cechy sprawiają, że USB-C wypiera starcze standardy złączy USB w wielu zastosowaniach, dlatego KAmod USB-UART-mini został wyposażony właśnie w złącze USB-C.

KAmodUSB-UART-mini 1.jpg


Złącze interfejsu szeregowego
Złącze Funkcja
RX, TX, 5V, GND
 • Wyprowadzone sygnały RX i TX szeregowego interfejsu UART
 • Wyprowadzone zasilanie 5 V dołączone do złącza USB

Złącze interfejsu szeregowego jest przystosowane do zamontowania szpilek goldpin o rastrze 2,54 mm, ale pozwala także na przylutowanie przewodów bezpośrednio do płytki konwertera. Sygnały wyprowadzone na złączu są następujące:

 • TX – wyjście danych z interfejsu szeregowego UART;
 • RX – wejście danych do interfejsu UART;
 • 5V – wyjście zasilania o wartości ok. 5 V doprowadzonego do złącza USB;
 • GND – masa zasilania/sygnałowa.

KAmodUSB-UART-mini 2.jpg


Poziom napięcia na liniach interfejsu UART

Linie RX i TX interfejsu UART działają z napięciem o wartości 3,3 V. Dodatkowo, wejście RX toleruje napięcia wyższe, maksymalnie do 5 V.

Opcjonalnie można skonfigurować moduł tak, aby linie RX i TX interfejsu UART działały z napięciem o wartości 5 V. Zwarcie na stałe padów umieszczonych na spodzie płytki, oznaczonych „Vio=5V”, za pomocą kropli rozgrzanej cyny, spowoduje działanie interfejsu z napięciem 5 V.

KAmodUSB-UART-mini 3.jpg

KAmod USB-UART-mini 2a.jpg

Sygnalizacja
Typ Funkcja
Diody LED
 • Sygnalizacja nadawania i odbierania danych

Na płytce konwertera znajdują się 2 miniaturowe diody LED, które sygnalizują przepływ danych pomiędzy interfejsami.

KAmodUSB-UART-mini 4.jpg

Wymiary

Konwerter KAmod USB-UART-mini ma niewielkie wymiary, płytka mierzy 20,5x10,5 mm, a jej wysokość to ok. 7 mm.

KAmodUSB-UART-mini 5.jpg

Montaż w obudowie

Konwerter KAmod USB-UART-mini opcjonalnie może być wyposażony w panel frontowy, który umożliwia łatwy i estetyczny montaż modułu na ściance niemal dowolnej w obudowy. Wymiary panelu frontowego pokazuje poniższy rysunek.

KAmodUSB-UART-mini 6.jpg


Zamontowanie konwertera wymaga wykonania otworu głównego o średnicy 11 mm oraz dwóch otworów w jednej linii, na śruby mocujące o średnicy ok 2...3 mm w odległości 8,75 mm od środka otworu głównego. Przykład montażu pokazano na fotografiach:

KAmod USB-UART-mini 5.jpg @KAmodUSB-UART-mini 2.jpg @KAmodUSB-UART-mini 3.jpg @KAmodUSB-UART-mini 4.jpg

Linki zewnętrzne