Actions

KAmod USB RS485 ISO (PL)

Opis

KAmodUSB RS485 ISO to transceiver magistrali RS485 sterowany z interfejsu USB. Po stronie interfejsu USB zastosowano układ FT230 kompatybilny ze standardem USB 2.0 oraz złącze USB-C. Po stronie magistrali RS485 zastosowano układ ST485, który obsługuje do 64 urządzeń w magistrali i jest dołączony poprzez obwody zapewniające separację galwaniczną. Dodatkowo moduł jest wyposażony w zabezpieczenie przepięciowe na liniach magistrali RS485 oraz umożliwia dołączenie rezystancji 120 Ω pełniącej funkcję terminatora magistrali RS485.

1187349 1.JPG
Podstawowe cechy i parametry
 • Moduł transceivera magistrali RS485 sterowany z interfejsu USB
 • Kontroler USB produkcji FTDI typu FT230
 • Złącze USB typu USB-C
 • Sterowniki wirtualnego portu szeregowego dla Win, Linux i Mac
 • Transceiver magistrali RS485 typu ST485
 • Komunikacja typu Half-duplex
 • Szybkość transmisji – max 1 Mbps
 • Liczba modułów dołączonych do magistrali – max 64
 • Sygnalizacja nadawania/odbierania danych – diody LED
 • Dołączana rezystancja 120 Ω (terminator magistrali)
 • Umożliwia włączenie funkcji ECHO – nadawanie i jednoczesne śledzenie poprawności transmisji
 • Separacja galwaniczna do 1 kV
 • Zabezpieczenie przepięciowe na liniach magistrali RS485
 • Złącze magistrali RS485 typu Phoenix Contact MC 3,81 mm
 • Zasilanie 5 V poprzez złącze USB-C, pobór prądu max 100 mA
 • Pobór prądu max 100 mA
 • Otwory montażowe o średnicy 2,5 mm
 • Wymiary: 61 mm x 20 mm x 15 mm
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KAmod USB RS485 ISO
 • Zmontowany i uruchomiony moduł
1187349 3.JPG
Schemat elektryczny
KAmodUSB RS485 ISO sch.jpg


Opis wyprowadzeń
1187349 5.JPG

USB

Typ złącza Funkcja
USB-C
 • Dostarcza napięcia 5 V
 • Służy do przesyłania danych do i z magistrali RS485
 • Emuluje port szeregowy COM


J2 (goldpin 1x3, raster 2,54 mm)

Typ złącza Funkcja
Goldpin + zworka
 • Zworka na szpilkach 1-2: odbiór danych z magistrali RS485 jest blokowany w czasie nadawania danych na magistralę
 • Zworka na szpilkach 2-3: aktywna funkcja ECHO, dane z magistrali RS485 są odbierane zawsze, także w trakcie nadawania danych na magistralę


J3 (Phoenix Contact MC 3,81 mm)

Nr wyprowadzenia Oznaczenie Funkcja
1 A, + Wyjście/wejście dodatnie transceivera RS485 stan recesywny A>B, stan dominujący A<B
2 B, - Wyjście/wejście ujemne transceivera RS485 stan recesywny A>B, stan dominujący A<B


J4 (goldpin 1x3, raster 2,54 mm)

Typ złącza Funkcja
Goldpin + zworka
 • Zworka na szpilkach 1-2: dołączony rezystor 120 Ω do linii RS485
 • Zworka na szpilkach 2-3 (lub brak zworki): linie RS485 bez dołączonego rezystora


Terminator magistrali

Moduł pozwala na dołączenie do linii magistrali RS485 rezystora 120 Ω, pełniącego rolę tzw. terminatora magistrali. Rozwiązanie to należy stosować tylko wtedy, gdy moduł znajduje się na jednym z końców magistrali RS485. Funkcja jest aktywna, gdy zworka znajduje się na szpilkach 1-2 J4.

KAmodUSB RS485 ISO 120.jpg


Funkcja ECHO

Transceiver magistrali RS485 działa w trybie Half-duplex, co oznacza, że w jednej chwili trwa albo nadawanie danych na magistralę, albo odczytywanie danych z magistrali. KAmodUSB RS485 ISO pozwala na śledzenie poprawności transmisji. Wtedy dane przesyłane do modułu trafiają na magistralę i jednocześnie może być wykonywany odczyt danych z magistrali – tzw. loopback. Funkcja jest aktywna, gdy zworka znajduje się na szpilkach 2-3 J2, przy oznaczeniu „ECHO”. Jeśli zworka znajduje się w przeciwnej pozycji, to w trakcie nadawania danych na magistralę odbiór jest zablokowany, aktywuje się automatycznie po zakończeniu nadawania.


KAmodUSB RS485 ISO echo.jpg


Zasilanie modułu i przesyłanie danych

Zasilanie modułu jest doprowadzane poprzez złącze USB-C. To samo złącze umożliwia dołączenie urządzenia do komputera i przesyłanie oraz odbieranie danych. Zastosowany kontroler USB typu FT230 jest wykrywany przez system operacyjny komputera jako port szeregowy (COM).

KAmodUSB RS485 ISO USB.jpg


Złącze magistrali RS485

Moduł jest wyposażony w złącze magistrali RS485 typu Phoenix Contact MC 3,81 mm. Zapewnia ono łatwy montaż przewodów oraz umożliwia szybkie dołączanie/rozłączanie.

KAmodUSB RS485 ISO RS485.jpg


Sygnalizacja nadawania/odbierania

Moduł sygnalizuje nadawanie/odbieranie danych do/z magistrali RS485 za pomocą miniaturowych wskaźników LED, oznaczonych na płytce odpowiednio TX i RX.

KAmodUSB RS485 ISO LED.jpg


Wymiary
KAmodUSB RS485 ISO wymiary.jpg


Linki zewnętrzne