Actions

STM32Butterfly (PL)

Opis

STM32 Butterfly jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym, przeznaczonym do testowania aplikacji realizowanych na mikrokontrolerach STM32F107 (rodzina Connectivity Line). Może być również wykorzystywany jako zestaw edukacyjny podczas nauki programowania mikrokontrolerów z rdzeniem ARM Cortex-M3.


Motylek STM32.jpg
Podstawowe parametry
 • mikrokontroler STM32F107VBT6 w obudowie LQFP100 (m.in. 128 kB pamięci Flash, 48 kB pamięci SRAM, 2xSPI, 1xI2C, 5xUART, USB-OTG, 2xCAN, MAC Ethernet, ADC, 2xDAC)
 • 5-pozycyjny joystick
 • 2 diody LED
 • 20-stykowe złącze JTAG umożliwiające programowanie pamięci oraz debugowanie programu
 • złącze host USB
 • wbudowany klucz prądowy do zasilania device USB
 • 24 linie GPIO
 • złącze dla modułu PHY (ZL2ETH)
 • złącze z wyprowadzoną magistralą I2C
 • złącze z wyprowadzoną magistralą SPI
 • możliwość instalacji kwarcu 32,768 kHz
 • zworki służące do wyboru typu pamięci, z której zostanie uruchomiony mikrokontroler
 • zworka ułatwiająca pomiar natężenia prądu pobieranego przez mikrokontroler
 • zasilanie ze złącza USB


Wyposażenie standardowe
Kod Opis
STM32Butterfly
 • Zmontowana płytka zestawu z mikrokontrolerem STM32F107VBT6


Schemat elektryczny
STM32Butterfly2 sch.png


Zasilanie

Zestaw STM32Butterfly jest zasilany z portu USB komputera PC (złącze Con2). Dioda LED D1 sygnalizuje włączenie napięcia zasilania. Na płytce zestawu umieszczono stabilizator napięcia +3,3 V. Napięcie to jest dostępne na złączach szpilkowych portów GPIO, napięcie +5 V wyprowadzono na złącza SPI (Con6) i I2C (Con7). Napięcie zasilające mikrokontroler jest dołączane za pomocą zworki JP6 (Imeas), której styki 1 i 2 można wykorzystać do podłączenia amperomierza umożliwiającego pomiar poboru prądu przez mikrokontroler.


STM32Butterfly sch1.png


STM32Butterfly pcb1.png
Joystick

Zestaw STM32Butterfly wyposażono w 5-pozycyjny joystick. Każdy ze styków joysticka ma rezystor podciągający do napięcia zasilania. Styki joysticka dołączono do linii 8…12 portu PE.


STM32Butterfly sch2.png


STM32Butterfly pcb2.png
Interfejs Ethernet

Zestaw STM32Butterfly wyposażono w złącze umożliwiające zastosowanie modułu interfejsu PHY Ethernet (np. ZL2ETH z układem STE100P). Zworka JP3/MDInt umożliwia dołączenie do linii PD13 mikrokontrolera sygnału zgłoszenia przerwania od modułu PHY.


STM32Butterfly sch10.png


STM32Butterfly pcb10.png
Diody LED

Zestaw STM32Butterfly wyposażono w dwie diody LED (D2 i D3) do wykorzystania w aplikacji użytkownika. Są one włączane niskim poziomem logicznym na liniach GPIO 14 i 15 portu PE mikrokontrolera.


STM32Butterfly sch3.png


STM32Butterfly pcb3.png
Złącze magistrali I2C

Zestaw STM32Butterfly wyposażono w złącze Con7/I2C umożliwiające podłączenie zewnętrznych układów pracujących na magistrali I2C. Linie SCL i SDA nie są podciągnięte do plusa zasilania, rezystory podciągające należy dołączyć na zewnątrz.


STM32Butterfly sch4.png


STM32Butterfly pcb4.png
Złącze magistrali SPI

Zestaw STM32Butterfly wyposażono w złącze Con6/SPI umożliwiające podłączenie zewnętrznych układów pracujących na magistrali SPI. Żadna z linii interfejsu nie jest podciągnięta do plusa lub masy zasilania.


STM32Butterfly sch5.png


STM32Butterfly pcb5.png
Złącze host USB

Zestaw STM32Butterfly wyposażono w kompletny interfejs host USB ze złączem USB-A. Maksymalny pobór prądu przez urządzenie dołączone do interfejsu nie może przekraczać 500 mA, ale zależy od wydajności portu USB komputera zasilającego zestaw.


STM32Butterfly sch6.png


STM32Butterfly pcb6.png
Zworki BOOT

Zestaw STM32Butterfly wyposażono w zworki BOOT0 oraz BOOT1 umożliwiające wybór pamięci, z której po zerowaniu zostanie uruchomiony mikrokontroler.


BOOT0 BOOT1 Obszar pamięci
0 x Pamięć Flash
1 0 Pamięć systemowa (bootloader)
1 1 Pamięć RAM


STM32Butterfly sch7.png


STM32Butterfly pcb7.png
Wyprowadzenia portów wejścia/wyjścia

Zestaw STM32Butterfly wyposażono w trzy 10-stykowe złącza szpilkowe, na które wyprowadzono wolne linie GPIO mikrokontrolera. Są to trzy, 8-bitowe grupy portów PC4…11, PD0…7 oraz PE0…7.


STM32Butterfly sch8.png


STM32Butterfly pcb8.png
Złącze JTAG

Zestaw STM32Butterfly wyposażono w złącze Con5/JTAG umożliwiające programowanie oraz debugowanie programu z wykorzystaniem interfejsu JTAG (np. ZL30PRG).


STM32Butterfly sch9.png


STM32Butterfly pcb9.png


ZL30PRG.jpg
Opcjonalny generator 32,768 kHz

Na płytce zestawu STM32Butterfly przewidziano miejsce dla rezonatora kwarcowego 32,768 kHz oraz dwóch kondensatorów 10 pF niezbędnych dla prawidłowej pracy generatora.


STM32Butterfly sch11.png


STM32Butterfly pcb11.png