Actions

ZL8AVR (PL)

Płyta bazowa dla modułów dipAVR.

Zestaw ZL8AVR to płyta bazowa dla modułów dipAVR (np. ZL7AVR z mikrokontrolerem ATmega128 lub ZL7AVRA z mikrokontrolerem ATmega128A).

Wyposażono ją w wiele klasycznych peryferii, które umożliwiają wygodne testowanie uruchamianych aplikacji.

Wprowadzenie

Zestaw ZL8AVR dzięki wyposażeniu w bogaty zestaw typowych układów peryferyjnych stanowi wygodne środowisko do uruchamiania prototypów układów budowanych w oparciu o popularne mikrokontrolery AVR. Płyta bazowa współpracuje z mikrokontrolerami z rodziny AVR zamontowanymi na modułach dipAVR (np. ZL7AVR z mikrokontrolerem ATmega128 lub ZL7AVRA z mikrokontrolerem ATmega128A). Zestaw może być również wykorzystywany jako zestaw edukacyjny podczas nauki programowania mikrokontrolerów AVR.

Zl8avr.jpg
Podstawowe parametry
 • gniazdo do modułu dipAVR:
  • ZL7AVR z mikrokontrolerem ATmega128,
  • ZL7AVRA z mikrokontrolerem ATmega128A,
 • złącze karty MMC,
 • gniazdo do dołączenia konwertera RS232<->USB (np. ZL1USB_A, ZL4USB),
 • gniazdo alfanumerycznego wyświetlacza LCD o organizacji 2x16 znaków (tryb 4-bitowy),
 • złącze DB9 wraz z konwerterem napięć MAX232 do realizacji transmisji RS232
 • 10-pinowe złącze programowania/debuggowania JTAG,
 • złącza z wyprowadzonymi liniami portów mikrokontrolera,
 • 8 diod LED,
 • 4 przyciski (jeden można skonfigurować jako przycisk zerowania),
 • zasilanie: USB lub zasilacz sieciowy 9...12 VDC/VAC,
 • stabilizatory napięcia: 3,3 i 5 V,
 • pole uniwersalne z doprowadzonymi liniami zasilania


Wyposażenie standardowe
Kod Opis
ZL8AVR
 • Zmontowana płytka bazowa (bez modułu dipAVR)


Schemat elektryczny
Zl8avr sch1.jpg


Zl8avr sch2.jpg
Montaż modułu dipAVR

Złącza JP2 i JP3 tworzą podstawkę dla modułu dipAVR. Na płytce bazowej wyprowadzenie numer 1 modułu dipAVR jest wskazywane za pomocą dużego, dobrze widocznego grota strzałki.

ZL7AVR - dipAVR z mikrokontrolerem ATmega128:

Zl8avr zl7avr.jpg


Sposób zamontowania modułu dipAVR na płytce bazowej:

Zl8avr montaz.JPG


Zl8avr montaz 01.JPG


Zl8avr montaz 02.JPG


Zasilanie

Zestaw ZL8AVR może być zasilany z portu USB komputera (złącze USB-B Gn2, zworka PWR_SEL w pozycji USB) lub z zewnętrznego źródła napięcia o wartości 9...12 V (złacze DC Zl4, zworka PWR_SEL w pozycji EXT). Dioda LED D9 sygnalizuje włączenie napięcia zasilania.


Zl8avr power pcb.JPG


Zl8avr power sch.JPG


Klawiatura

Zestaw wyposażono w 4 przyciski chwilowe, z których 3 (SW2...4) są na stałe dołączone do linii portów, czwarty (SW1) może służyć jako przycisk uniwersalny lub zerujący mikrokontroler w module dipAVR (zworka JP13/SW1 w pozycji RES).


Linia mikrokontrolera PD7 PD6 PD5 PD4 RES
Przycisk SW4 SW3 SW2 SW1 (zależnie od JP13) SW1 (zależnie od JP13)


Linia mikrokontrolera PD4 RES
Położenie JP13 PD4 RES


Zl8avr kb pcb.JPG


Zl8avr kb sch.JPG


Diody LED

Zestaw wyposażono w osiem diod LED przeznaczonych do sygnalizacji stanu portu PC mikrokontrolera (aktywny stan wysoki). Diody LED można włączać i wyłączać za pomocą jumpera JP7/LED.

Położenie jumpera JP7 (LED) Opis
On Diody D1…D8 monitorują stan linii PC0…7
Off Diody D1…D8 wyłączone


Linia mikrokontrolera PC7 PC6 PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 PC0
Dioda LED D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1


Zl8avr led pcb.JPG


Zl8avr led sch.JPG


Złącze wyświetlacza LCD

Gniazdo W1 służy do zainstalowania na płytce ZL8AVR wyświetlacza alfanumerycznego LCD (np. LCD1602 o organizacji 2x16 znaków). Wyświetlacz jest sterowany w trybie 4-bitowym, bez możliwości odczytania rejestrów i pamięci sterownika HD44780 (linia R/W zwarta do masy).

Przypisanie linii I/O mikrokontrolera do linii sterownika LCD:

Linia mikrokontrolera PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7
Linia sterownika RS E D4 D5 D6 D7
Numer wyprowadzenia LCD 4 6 11 12 13 14


Zl8avr lcd pcb.JPG


Zl8avr lcd sch.JPG
Interfejsy: RS232 i USB

Komunikację zestawu z otoczeniem umożliwiają dwa interfejsy:

 • wbudowany na PCB kompletny interfejs RS232 (konwerter napięć U2),
 • interfejs USB (ZL1USB, ZL4USB), który może być montowany w gnieździe JP11.

W zależności od wybranego kanału komunikacyjnego, do linii PE0 i PE1 mikrokontrolera należy dołączyć za pomocą jumperów odpowiedni interfejs.


Konfiguracje jumperów ustalających aktywny kanał komunikacji szeregowej (inne konfiguracje jumperów nie są zalecane):

Aktywny port JP5 JP6 JP9 JP10
USB On On USB USB
RS232 On On MAX MAX
Żaden Off Off - -


Zl8avr usb pcb.JPG


Zl8avr usb sch.jpg


Karta MMC

Standardowym wyposażeniem zestawu ZL8AVR jest złącze karty MMC. W zestawie można stosować karty wyposażone w interfejsy I/O umożliwiające współpracę z układami zasilanymi napięciem większym niż 3,3 V.


Sposób dołączenia karty MMC do mikrokontrolera:

Linia mikrokontrolera PB0 PB1 PB2 PB3
Nazwa linii mikrokontrolera /SS SCK MOSI MISO
Linia karty MMC /CS CLK DataIn DataOut


Zl8avr mmc pcb.JPG


Zl8avr mmc sch.JPG


Złącze JTAG

Zestaw wyposażono w złącze JP12 umożliwiające dołączenie do mikrokontrolera znajdującego się na module dipAVR interfejsu JTAG. Rozmieszczenie wyprowadzeń jest zgodne z zaleceniami firmy Atmel.


Zl8avr jtag pcb.JPG


Zl8avr jtag sch.JPG


Porty I/O, pole uniwersalne

Linie portów mikrokontrolera zamontowanego w module dipAVR wyprowadzono na dwa złącza szplikowe: JP1 i JP4.

Na płytce drukowanej ZL8AVR znajduje się pole uniwersalne, na którym można zamontować dodatkowe elementy zwiększające możliwości użytkowe zestawu. W pobliżu tego pola znajdują się dwa złącza: Zl1 i Zl2, których styki dołączono do linii zasilających: GND oraz +5 V i 3,3 V (zgodnie z opisem na płytce drukowanej).


Zl8avr io pcb.JPG


Zl8avr io sch.JPG