Actions

ZL40ARM (PL)

Opis

ZL40ARM to jednopłytkowy komputer z mikrokontrolerem STM32 (Cortex-M3). Duża liczba dostępnych linii GPIO pozwala stosować go jako uniwersalny system mikroprocesorowy o dużej wydajności obliczeniowej, co wynika m.in. z nowoczesnej konstrukcji i dużej częstotliwości taktowania CPU.

Zl40arm skos.jpg
Podstawowe parametry
  • Mikrokontroler STM32F103VBT6, ARM Cortex-M3, 128 kB Flash, 20 kB RAM, LQFP100
  • Rezonator kwarcowy 8 MHz
  • Linie I/O mikrokontrolera wyprowadzone na złącza szpilkowe
  • Złącze interfejsu JTAG (20-pinowe)
  • Zasilanie z portu USB (mini USB)
  • Zworki umożliwiające wybór trybu bootowania
  • Przycisk reset
  • Złącza I2C i SPI zgodne ze standardem Kamami do dołączenia dodatkowych modułów
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
ZL40ARM
  • Zmontowany minikomputer
Schemat elektryczny
Zl40arm sch.png
Rozmieszczenie elementów
Zl40arm pcb.png
Zl40arm z gory.jpg
Zworki BOOT

Zestaw ZL40ARM wyposażono w zworki BOOT0 oraz BOOT1 (JP6 i JP7) umożliwiające wybór pamięci, z której uruchomiony zostanie mikrokontroler (tab. 1).

Tab. 1. Ustawienia zworek BOOT i zależne od nich aktywne obszary pamięci startowych

BOOT 0 BOOT 1 Obszar pamięci
0 X Pamięć Flash
1 0 Pamięć systemowa (bootloader)
1 1 Pamięć RAM