Actions

JTAG Isolator (PL)

Opis

JTAG Isolator jest galwanicznym separatorem interfejsu JTAG, zapobiegającym uszkodzeniom sprzętu wywołanym różnicami potencjałów odniesienia urządzeń łączonych ze sobą (np. komputera i płytki ewaluacyjnej) za pomocą interfejsu JTAG.

Jtag-isolator.jpg


Podstawowe parametry
 • Separacja galwaniczna 5-liniowego interfejsu JTAG
 • Maksymalna częstotliwość taktowania TCK: 110 MHz(*)
 • Zasilany z urządzenia docelowego (3...5 V)
 • Zgodność ze wszystkimi interfejsami JTAG zasilanymi napięciem 3...5 V
 • Poziomy logiczne po stronie Programmer: TTL/TTL-LV
 • Poziomy logiczne po stronie Target: TTL-LV
 • Maksymalny pobór prądu: 50 mA
 • Napięcie izolacji: 750 VAC/1 kVDC
 • Optyczna sygnalizacja dołączenia zasilania
 • Optyczna sygnalizacja zasilania bariery galwanicznej
 • Wbudowane złącza:
  • IDC10 – JTAG dla PLD (FPGA i CPLD) – zgodne z programatorem Altera ByteBlaster, IDC10 ** JTAG dla mikrokontrolerów AVR,
  • IDC20 – JTAG dla mikrokontrolerów i mikroprocesorów ARM,
  • SIP8 – JTAG dla PLD (FPGA i CPLD) – zgodne z programatorem Digilent JTAG HS1.
 • Prąd pobierany z linii +Vp przez programator: maks. 10 mA

(*) Zależy od długości przewodów połączeniowych

Nie wolno łączyć ze sobą ani jednocześnie dotykać wyprowadzeń separatora po stronach Target i Programmer – mogą one znajdować się na różnych potencjałach, co może grozić porażeniem operatora lub uszkodzeniem sprzętu.


Wyposażenie standardowe
Kod Opis
JTAG Isolator
 • Urządzenie zmontowane i uruchomione, kabel IDC10-IDC10 (15 cm) oraz kabel IDC20-IDC20 (15 cm)


Rozmieszczenie najważniejszych elementów
JTAG rozmieszczenie.png


Schemat blokowy
JTAG blokowy.png


Zasilanie separatora

Obydwie strony elektryczne (Target i Programmer) separatora są zasilane od strony Target. Energię elektryczną dla obwodów strony Programmer dostarcza wbudowana w urządzenie, galwanicznie separowana przetwornica DC/DC. Z tego względu konieczne jest zapewnienie dodatkowego prądu zasilającego separator, którego wartość jest zależna od napięcia zasilającego (jak w tabeli poniżej). Programator dołączony po stronie Programmer powinien być zasilany z osobnego źródła, dopuszczalne jest zasilanie z linii +Vp separatora wyłącznie buforów I/O. Maksymalna obciążalność linii +Vp wynosi 10 mA @3,3 V.


Pobór prądu przez separator z zasilacza po stronie Target

Napięcie +Vt [V] Pobór prądu od strony +Vt [mA
3 <50
3,3 <45
4 <30
5 <35
Dopuszczalne poziomy logiczne

Separator od strony Target może być zasilany napięciem o wartości od Vt = 3 do Vt = 5 V. Poziomy akceptowanych napięć na liniach wejściowych i wyjściowych wynoszą od 0 V do Vt, przy czym zakres napięć dla logicznego „0” wynosi od 0 do 0,8 V, a dla „1” wynosi od 2,4...Vt. Po stronie Programmer zalecane jest dołączanie interfejsów programujących z buforami I/O zasilanymi napięciem o wartości Vp = 3,3 V. Zakres napięć dla logicznego „0” wynosi 0...0,8 V, a dla „1” wynosi od 2,4...Vp. Przekroczenie po stronie Programmer na liniach I/O wartości napięcia Vp może spowodować uszkodzenie separatora.


Połączenia dla AVR

Separator od strony Target może być zasilany napięciem o wartości od Vt = 3 do Vt = 5 V. Poziomy akceptowanych napięć na liniach wejściowych i wyjściowych wynoszą od 0 V do Vt, przy czym zakres napięć dla logicznego „0” wynosi od 0 do 0,8 V, a dla „1” wynosi od 2,4...Vt. Po stronie Programmer zalecane jest dołączanie interfejsów programujących z buforami I/O zasilanymi napięciem o wartości Vp = 3,3 V. Zakres napięć dla logicznego „0” wynosi od 0...0,8 V, a dla „1” wynosi od 2,4...Vp. Przekroczenie po stronie Programmer na liniach I/O wartości napięcia Vp może spowodować uszkodzenie separatora.


JTAG avr.png


Maksymalna częstotliwość sygnału TCK może wynosić 110 MHz. Jest ona silnie zależna od długości kabli i ścieżek połączeniowych (im dłuższe, tym fTCKmax jest niższa) i charakteru obciążenia poszczególnych linii I/O po stronie Target.


JTAG avrcon.png

Przypisanie sygnałów po do złącza AVR stronie Programmer (czerwone) i Target (zielone).


Połączenia dla ARM
JTAG arm.png

Sposób zastosowania separatora JTAG Isolator do programowania/debugowania systemu z mikrokontrolerem ARM


Maksymalna częstotliwość sygnału TCK może wynosić 110 MHz. Jest ona silnie zależna od długości kabli i ścieżek połączeniowych (im dłuższe, tym fTCKmax jest niższa) i charakteru obciążenia poszczególnych linii I/O po stronie Target.


JTAG armcon.png

Przypisanie sygnałów po do złącza ARM stronie Programmer (czerwone) i Target (zielone)


Połączenia dla PLD (CPLD/FPGA)
JTAG pld.png


Maksymalna częstotliwość sygnału TCK może wynosić 110 MHz. Jest ona silnie zależna od długości kabli i ścieżek połączeniowych (im dłuższe, tym fTCKmax jest niższa) i charakteru obciążenia poszczególnych linii I/O po stronie Target.


JTAG pldcon.png

Przypisanie sygnałów po do złącza PLD (zgodne z ByteBlaster) stronie Programmer (czerwone) i Target (zielone)


Połączenia dla dowolnego interfejsu JTAG

Separator wyposażono w złącze szpilkowe SIP8 ze stykami w rastrze 2,54 mm, do których można dołączyć dowolne interfejsy JTAG lub inne, wymagające separacji galwanicznej.


JTAG szpilki.png


Rozmieszczenie sygnałów na złączach szpilkowych umożliwia bezpośrednie zainstalowanie na nich programatora-konfiguratora układów programowalnych Digilent JTAG HS1 (fotografia poniżej).


JTAG Isolator digilent.PNG