Actions

KAmodBAR-I2C (PL)

Opis

KAmodBAR-I2C to moduł oparty na czujniku ciśnienia MPL115A2 firmy Freescale. Umożliwia pomiar ciśnienia w zakresie od 50 do 115 kPa

Kamodbar skos 1.jpg
Podstawowe właściwości
  • Czujnik ciśnienia MPL115A2 firmy Freescale
  • Pomiar ciśnienia w zakresie od 50 do 115 kPa
  • Dokładność 1 kPa
  • Zasilanie napięciem od 2,375 do 5,5 V
  • Interfejs I2C
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KAmodBAR-I2C
  • Zmontowana płytka modułu
Schemat
Kamodbar sch.png
Widok płytki drukowanej
Kamodbar pcb.png
Interfejs I2C

MPL115A2 jest wyposażony w interferjs I2C, który jest wyprowadzony na złącza Con3, Con4 i Con5. Złącza Con4 i Con5 zą kompatybilne ze złączami stosowanymi w zestawach uruchomieniowych Kamami (np. ZL5PIC, ZL15AVR, ZL27ARM, ZL29ARM, ZL30ARM, STM32Butterfly2). Do dołączenia modułu do zestawu można wykorzystać kable CAB_HU04-30.

Kamodbar conn.png
Cab hu04.jpg
Konfiguracja modułu

Złącze Con6 umożliwia wyłączenie układu MPL115A2 lub zablokowanie interfejsu I2C. Aby wyłączyć MPL115A2, należy do pinu SHDN dołączyć masę (zakładając zworkę na piny 3 i 4 złącza Con6 lub dołączając do wyjścia mikrokontrolera i ustawiając na nim stan niski). Aby zablokować interfejs I2C, należy do pinu CS_RES dołączyć napięcie VCC (zakładając zworkę na piny 1 i 2 złącza Con6 lub dołączając do wyjścia mikrokontrolera i ustawiając na nim stan wysoki).

Kamodbar conf.png