Actions

KAmodEXP2 (PL)

Opis

Moduł KAmodEXP2 umożliwia wyposażenie dowolnego systemu cyfrowego z wbudowanym interfejsem I2C w 8-bitowy ekspander dwukierunkowych linii GPIO.

Kamodexp2.jpg
Podstawowe parametry
  • ekspander MCP23008 firmy Microchip
  • 8 linii GPIO o programowanym kierunku
  • interfejs I2C do 1,7 MHz
  • możliwość zdefiniowania jednego z ośmiu adresów I2C
  • konfigurowalne wyjście przerwania
  • obciążalność wyjść do +/–25 mA
  • napięcie zasilania 1,8...5,5 VDC

złącze I2C w standardzie KAMAMI (dostępne w wielu zestawach uruchomieniowych)

Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KAmodEXP1
  • Zmontowana i uruchomiona płytka modułu
Schemat
KAmodEXP2 real sch.png
Widok płytki drukowanej
KAmodEXP2 pcb.png
Opis wyprowadzeń

Magistrala I2C (linie bez rezystorów podciągających do +V!) jest doprowadzona do złączy Con1, Con2 i Con3 w sposób pokazany na schemacie poniżej.

KAmodEXP2 i2c.png

Linie GPIO ekspandera wyprowadzono na 10-stykowe złącze IDC Con4 w sposób pokazany na rysunku poniżej.

KAmodEXP2 gpio.png
Linie adresowe

Linie adresowe A2, A1 i A0 układu MCP23008 wyprowadzono na jumpery modułu KAmodEXP2 w sposób pokazany na rysunku poniżej. Linie adresowe podciągnięto do plusa zasilania.

KAmodEXP2 adr.png
Linie dodatkowe

Wyjście przerwania oraz wejście zerujące wyprowadzono na złącze szpilkowe Con5 w sposób pokazany na rysunku poniżej.

KAmodEXP2 schemat.png
Podłączenie modułu

Moduł KAmodEXP2 wyposażono w złącza ze zrównoleglonymi stykami Con1, Con2 i Con3 umożliwiające bezpośrednie dołączanie go do zestawów firmy KAMAMI wyposażonych w dedykowane złącza I2C (m.in. STM32Butterfly, ZL30ARM, ZL15AVR, ZL16AVR, ZL5PIC itp.). Można do tego celu wykorzystać kabel oznaczony symbolem CAB_HU04-30 z oferty KAMAMI.pl.

Kamodexp2 zl.jpg