Actions

KAmodLIS35DE (PL)

Opis

KAmodLIS35DE to moduł z układem MEMS LIS35DE firmy STMicroelectronics. Układ posiada cyfrowe wyjście sygnału (magistrala I2C lub SPI) i umożliwia pomiar przyspieszeń w trzech osiach. Dzięki programowalnym wyjściom generatora przerwań, możliwe jest np. wybudzanie mikrokontrolera po wykryciu swobodnego spadku czy ruchu obiektu. Płytka wyposażona została w złącze standardu Pmod oraz w złącze KAMAMI, pozwalające na łatwe dołączenie modułu do zestawów uruchomieniowych. Dzięki niewielkim wymiarom, produkt może znaleźć zastosowanie w wielu rozwojowych projektach, złącze przelotowe Pmod pozwala zaś na łączenie płytek w szeregi.

KAmodLIS35DE modul.png
Podstawowe cechy i parametry
 • Układ LIS35DE (akcelerometr MEMS) firmy STMicroelectronics
  • Zakres pomiarowy: ±2/±8 g
  • 8 bitowe wyjście danych
  • Niski pobór energii (<1 mW)
  • Interfejs komunikacyjny: SPI/I2C
  • Konfigurowalny adres magistrali I2C: 0x1C lub 0x1D.
  • Programowalne generatory przerwań (przy swobodnym spadku, wykryciu ruchu)
 • Przelotowe złącze kompatybilne ze standardem Pmod, pozwala na szeregowe łączenie modułów Pmod I2C
 • Złącze zgodne ze standardem KAMAMI
 • Wbudowane zworki aktywujące podciąganie na liniach magistrali I2C
 • Wbudowana zworka dołączająca linię INT układu do linii INT złącz Pmod
 • Możliwość zasilenia napięciem z przedziału 1,9 - 3,6 V poprzez złącze Pmod oraz 1,9 - 5,5 V poprzez złącze KAMAMI
 • Otwory montażowe o średnicy 2,5 mm
 • Wymiary: 61,2 mm x 20,3 mm x 10 mm
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KAmodLIS35DE
 • Zmontowany i uruchomiony moduł
Schemat elektroniczny
KAmodLIS35DE schemat.png
Opis wyprowadzeń - złącze przelotowe standardu Pmod
JP1 (złącze męskie) JP2 (złącze żeńskie) I2C SPI 3-wire
VDD VDD Zasilanie modułu (max. 3,6 V)
GND GND
SDA SDA Linia danych magistrali I2C Linia danych magistrali SPI (SDI/SDO)
SCL SCL Linia zegara magistrali I2C Linia zegara magistrali SPI (SPC)
RST RST -
INT INT Linia przerwania INT2
Opis wyprowadzeń - złącze standardu KAMAMI
KAmodLIS35DE obrys zlacza kamami.png
Numer styku I2C SPI 3-wire
1 (VCC) Zasilanie modułu (max. 5,5 V)
2 (SCL) Linia zegara magistrali I2C Linia zegara magistrali SPI (SPC)
3 (SDA) Linia danych magistrali I2C Linia danych magistrali SPI (SDI/SDO)
4 (GND) Masa zasilania
Linie magistrali I2C

Moduł KAmodLIS35DE wyposażony został w zworki pozwalające na dołączenie do linii magistrali I2C rezystorów podciągających do dodatniego bieguna zasilania. Zworki dają możliwość niezależnego włączenia podciągania dla linii SDA oraz SCL.

KAmodLIS35DE obrys i2c.png
Adres magistrali I2C

Moduł KAmodLIS35DE wyposażony został w zworkę pozwalające na zmianę adresu magistrali I2C. Zworka umożliwia przełączenie adresu pomiędzy wartością 0x1C a 0x1D.

KAmodLIS35DE obrys adres.png
Linia przerwania INT

Moduł KAmodLIS35DE posiada zworkę umożliwiającą dołączenie linii wyjścia przerwania INT2 do złącza zgodnego ze standardem Pmod. Dzięki możliwości odłączenia linii przerwania układu KAmodLIS35DE od złącz Pmod, użytkownik nie musi przejmować się następstwami ewentualnych konfliktów wynikających z łączenia modułów modułów zgodnych z Pmod o różnych stanach logicznych.

KAmodLIS35DE obrys int.png
Wybór magistrali komunikacyjnej

Moduł KAmodLSM303C posiada możliwość wyboru magistrali komunikacyjnej pomiędzy I2C oraz SPI. Wybór aktywnej magistrali odbywa się poprzez przylutowanie we właściwym miejscu zworki w postaci rezystora 0R na płytce. Domyślnie moduł jest skonfigurowany do komunikacji poprzez magistralę I2C.

KAmodLIS35DE obrys spi i2c.png
Zworka napięcia zasilania

Moduł KAmodLIS35DE posiada zworkę pozwalające na zasilanie modułu napięciem podanym na złącze KAMAMI z pominięciem stabilizatora 3,3 V. Aby skonfigurować moduł w ten sposób należy wlutować zworkę ZW1 umieszczoną przy stabilizatorze.

KAmodLIS35DE obrys zw1.png
Wymiary zewnętrzne
KAmodLIS35DE wymiary PCB.png
Linki zewnętrzne