Actions

KAmodPIC (PL)

Wprowadzenie

Przejściówka KAmodPIC umożliwia wygodne programowanie w systemie mikrokontrolerów z rodziny PIC (ICSP) niezależnie od standardu złącza zastosowanego w systemie docelowym i/lub programatorze.

Kamodpic.jpg


Podstawowe parametry
  • 6-pinowy wtyk (pin header) w standardzie Microchip do dołączenia do programatora (np. PICkit2 – PG164120, PICkit3 – DV164131) lub układu docelowego (np. PICkit3 – DV164131)
  • gniazdo RJ12 w standardzie Microchip do dołączenia do programatora (np. MPLAB ICD 2 – DV164005) lub układu docelowego (np. ZL5PIC)
  • 10-pinowe gniazdo żeńskie do dołączenia do układu docelowego (np. ZL5PIC)
  • 10-pinowe gniazdo męskie do połączenia kablem CAB_IDC z programatorem (np. KamPROG for PIC – ZL21PRG) lub z układem docelowym (np. ZL5PIC))


Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KAmodPIC
  • Zmontowana płytka modułu


Schemat
KAmodPIC sch.png


Widok płytki drukowanej
KAmodPIC pcb.png


Kamodpic rj.jpg
Kamodpic pickit3.jpg
Kamodpic pickit2.jpg