Actions

KAmodRGB (PL)

Opis

Moduł KAmodRGB umożliwia wyposażenie dowolnego systemu cyfrowego z interfejsem I2C w autonomiczny, 4-kanałowy sterownik LED. Można go wykorzystać do sterowania LED RGB oraz coraz częściej stosowanych RGBA.

Kamodrgb.jpg


Podstawowe parametry
 • 4-kanałowy sterownik LED PCA9633 firmy NXP
 • interfejs I2C (także Fm+)
 • 5-kanałowy generator przebiegów PWM z rozdzielczością 8-bitową w każdym kanale
 • programowana częstotliwość PWM 190 Hz lub 0,09...24 Hz
 • zakres regulacji współczynników PWM 0...99,6%
 • konfigurowane wyjścia sterujące LED typu otwarty dren lub totem-pole
 • obciążalność wyjść do 25 mA
 • 8 adresów I2C
 • linie I/O tolerują logikę 5 V
 • napięcie zasilania 2,3...5,5 VDC (zalecane 5 V)
 • wbudowane dioda LED RGB oraz dodatkowa LED
 • złącze I2C w standardzie KAMAMI (dostępne w wielu zestawach uruchomieniowych)


Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KAmodRGB
 • Zmontowana i uruchomiona płytka modułu


Schemat
KAmodRGB schemat.png


Widok płytki drukowanej
KAmodRGB pcb.png
Opis wyprowadzeń

Magistrala I2C (linie bez rezystorów podciągających do +V!) jest doprowadzona do złączy Con1, Con2 i Con3 w sposób pokazany na schemacie poniżej.

KAmodRGB i2c.png


Linie adresowe

Linie adresowe A2, A1, A0 układu PCA9633 wyprowadzono na jumpery modułu KAmodRGB. Pozostałe linie adresowe A3...A6 są dołączone na stałe do masy. Linie A2, A1 i A0 podciągnięto do plusa zasilania co powoduje, że domyślny adres bazowy modułu ma wartość 0000111. Można go zmienić w zakresie od 0000000 do 0000111 zakładając zworki na styki 1-2 jumperów JP0, JP1 i JP2.

KAmodRGB adr.png


Podłączenie LED do sterownika PCA9633

W module KAmodRGB zastosowano jedną diodę RGB (D1) i jedną diodę jednokolorową (D2). Dołączono je do sterownika PCA9633 w sposób pokazany na rysunku.


KAmodRGB rgb.png


Podłączenie modułu Moduł KAmodRGB wyposażono w złącza przelotowe Con1 i Con2 umożliwiające bezpośrednie dołączanie go do zestawów firmy KAMAMI wyposażonych w dedykowane złącza I2C (m.in. STM32Butterfly, ZL30ARM, ZL15AVR, ZL16AVR, ZL5PIC itp.). Można do tego celu wykorzystać kabel oznaczony symbolem CAB_HU04-30 z oferty KAMAMI.pl.


KAmodRGB foto.jpg