Actions

KAmodRPiPwrRELAY (PL)

Wprowadzenie

KAmodRPiPwrRELAY jest uniwersalnym ekspanderem funkcjonalnym dla komputerów RaspberryPi oraz Raspberry Pi+, wyposażonym w dwa przekaźniki elektromechaniczne i dwa drivery tranzystorowe (wyjścia open-collector), które buforują cztery linie GPIO umożliwiając np. zdalne sterowanie oświetleniem, załączanie ogrzewania i realizację innych zadań wymagających zdalnego dostępu.

Fota na I str.jpg
Podstawowe cechy i parametry
 • Zgodność z komputerami RaspberryPi i RaspberryPi+
 • Cztery wyjścia dwustanowe, w tym:
  • Dwa wyjścia przekaźnikowe
  • Dwa wyjścia tranzystorowe
 • Stany wyjść monitorowane za pomocą LED
 • Przedłużone złącze I/O komputera RPi
 • Zaciski śrubowe ARK

Wyjścia przekaźnikowe

 • Dwa wyjścia SPDT
 • Maksymalne przełączane napięcie: 250 VAC/30 VDC
 • Maksymalny przełączany prąd (obciążenie rezystancyjne): 10 A
 • Zalecane maksymalne prądy obciążenia: 5 A/240 VAC, 5 A/28 VDC

Wyjścia tranzystorowe

 • Dwie linie open-collector
 • Obwody wyjściowe chronione diodami dołączonymi do +5V
 • Można je wykorzystać bezpośrednio lub do sterowania dwóch dodatkowych przekaźników
 • Maksymalny prąd wyjściowy:
  • 300 mA/kanał (przy wykorzystywanym jednym kanale) lub
  • 200 mA/kanał (przy wykorzystywanych dwóch kanałach)


Kamodpwrrealy raspberry plus.jpg

Ekspander jest przystosowany do współpracy także z komputerami RaspberryPi+


Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KAmodRPiPwrRELAY
 • Zmontowana i uruchmiona płytka modułu


Schemat
KAmodRPiP sch.png


Widok płytki drukowanej
KAmodRPiP.png


Wyjścia przekaźnikowe
KAmodRPiP rel.png


Wyjścia tranzystorowe
Uln2003.png


Przypisania wyjść do linii GPIO komputera RaspberryPi
Linia GPIO Wyjście...
GPIO22 ...przekaźnikowe Rel1
GPIO23 ...przekaźnikowe Rel2
GPIO24 ...open-collector Con4
GPIO25 ...open-collector Con3


Wyjścia tranzystorowe można wykorzystać do bezpośredniego sterowania obciążeniem lub do sterowania cewek dwóch dodatkowych przekaźników (jak na rysunku poniżej).


KAmodRPiP prz.png


Maksymalna obciążalność prądowa wyjść tranzystorowych jest ograniczona maksymalną dopuszczalną mocą strat obudowy układu ULN2003 (szczegóły dostępne w dokumentacji układu).


Instalacja ekspandera na złączu komputera RaspberryPi
Kamodpwrrealy RPi.jpg


Instalacja ekspandera na złączu komputera RaspberryPi+
Kamodpwrrealy RPi B plus.jpg