Actions

KAmodTFT2 (PL)

Opis

Moduł KAmodTFT2 umożliwia łatwe stosowanie w systemach cyfrowych kolorowego graficznego wyświetlacza LCD pochodzącego z popularnych telefonów Nokia 6100/6610.

Kamodtft2 właczany.jpg


Podstawowe parametry
  • matryca LCD 132×132 piksele
  • wyświetlacz z telefonu Nokia 6100 (sterownik PCF8833 lub podobny)
  • napięcie zasilania: 3,3 lub 5 VDC
  • 3-liniowy interfejs szeregowy


Dokumentacja sterownika PCF8833 jest dostępna pod adresem https://download.kamami.pl/p138918-pcf8833_1.pdf.
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KAmodTFT2
  • Zmontowana płytka modułu


Podłączenie modułu do mikrokontrolera
KAmodTFT2 sch0.png


KAmodTFT2 sch1.png


Nr styku Nazwa Opis Kierunek
1 CLK Sygnał zegarowy taktujący dane na linii DIN Wejście
2 GND Masa zasilania Zasilanie
3 DIN Wejście danych synchronizowane sygnałem CLK Wejście
4 - - -
5 - - -
6 - -
7 ~RES Sygnał zerowania (aktywny stan niski) Wejście
8 - - -
9 +V Zasilanie 3,3 lub 5 VDC Zasilanie
10 ~SCE Wejście aktywujące interfejs szeregowy (aktywny stan niski) Wejście
Wybór napięcia zasilającego

Moduł KAmodTFT2 może być zasilany napięciem 3,3 V lub 5 V. Wyboru napięcia można dokonać za pomocą zworki PWR (JP1) zgodnie z opisem na płytce.


Kamod tft2 pcb.png