Actions

KAmod CAN-TXRX (PL)

Opis

KAmod CAN-TXRX jest transceiverem magistrali CAN z układem MCP2542FD. Pozwala wysyłać oraz odczytywać dane z magistrali CAN działającej w najnowszych standardach CAN 2.0 oraz CAN FD oraz zawiera szereg zabezpieczeń chroniących przed uszkodzeniem. Moduł nie jest kontrolerem magistrali CAN - odpowiednie ramki danych, zgodne ze standardem CAN, musi otrzymać z układu sterującego – np. mikrokontrolera. Komunikacja z modułem odbywa się poprzez interfejs szeregowy z sygnałami C-RX oraz C-TX. Poziom napięcia interfejsu szeregowego można ustawić w zakresie 1,7...5 V. Wartości 5 V oraz 3 V można łatwo wybrać za pomocą zworek na płytce, natomiast inną, niestandardową wartość napięcia należy doprowadzić do styku VIO. Moduł transceivera jest wyposażony w diody sygnalizujące poprawne zasilanie oraz komunikację.

KAmodCAN TXRX f1.jpg
Podstawowe parametry
 • Transceiver magistrali CAN, kompatybilny z CAN 2.0 oraz CAN FD
 • Bazuje na układzie MCP2542FD
 • Komunikacja poprzez interfejs szeregowy z sygnałami RX oraz TX
 • Poziom napięcia interfejsu szeregowego można ustawić w zakresie 1,7...5 V
 • Dodatkowe wejście VIO określające poziom napięcia interfejsu szeregowego
 • Prędkość komunikacji (bit rate): 14,4 kbps...8 Mbps
 • Zasilanie 5 V, 100 mA
 • Dołączany rezystor terminujący 120 Ω
 • Diody LED sygnalizujące poprawne zasilanie oraz komunikację
 • Linie magistrali CAN dołączane poprzez złącze Phoenix MC 3,81 mm
 • Wymiary płytki 61x20 mm, wysokość ok. 12 mm
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
KAmod CAN-TXRX Zmontowany i uruchomiony moduł


Schemat elektryczny
KAmodCAN TXRX sch.jpg
Złącze sterujące
Złącze Funkcja
J1

Szpilki goldpin 1x6, 2,54 mm

 • Wyprowadzone sygnały sterujące C-RX, C-TX
 • Wejście VIO określające poziom napięcia interfejsu szeregowego

Złącze sterujące zawiera szeregowe wejście danych oraz szeregowe wyjście. Poziom napięcia tych sygnałów może mieć dowolną wartość z zakresu 1,7...5 V, co umożliwia bezpieczną współpracę z wieloma systemami, takimi jak Arduino, Raspberry, SMT32 czy SomLabs.
KAmod CAN-TXRX nie jest kontrolerem magistrali CAN i nie formuje odpowiednich ramek danych zgodnych ze standardem CAN. Dane w odpowiednim formacie muszą trafić na wejście szeregowe modułu z układu sterującego – np. mikrokontrolera ze zintegrowanym kontrolerem CAN.
Funkcje poszczególnych szpilek są następujące:

 • szpilka nr 1 - masa sygnałów sterujących/zasilania;
 • szpilka nr 2 - C-RX, wyjście szeregowe danych odczytanych z magistrali CAN;
 • szpilka nr 3 - C-TX wejście szeregowe danych, które trafią na magistralę CAN;
 • szpilka nr 4 – VIO, wejście zasilania określające poziom napięcia na liniach C-RX i C-TX. Dopuszczalny zakres to 1,7...5 V;
 • szpilka nr 5 - masa sygnałów sterujących/zasilania;
 • szpilka nr 6 - główne wejście zasilania o napięciu 5 V.
KAmodCAN TXRX 1.jpg
Wybór poziomu napięcia interfejsu szeregowego
Złącze Funkcja
J2 - VIO SEL

Szpilki goldpin 2x3, 2,54 mm

 • Wybór poziomu napięcia na liniach interfejsu szeregowego C-RX, C-TX

Złącze VIO SEL pozwala wybrać 1 z 3 wartości poziomu napięcia na liniach interfejsu szeregowego:

 • pozycja nr 1 oznaczona „5 V” - zwarcie szpilek 1-2 oznacza, że szeregowy interfejs sterujący jest dostosowany do napięcia 5 V, czyli napięcia zasilania;
 • pozycja nr 2 oznaczona „3V3” - zwarcie szpilek 3-4 oznacza, że szeregowy interfejs sterujący jest dostosowany do napięcia 3,3 V, które jest dostarczane ze zintegrowanego na płytce stabilizatora napięcia;
 • pozycja nr 3 oznaczona „EXT” - zwarcie szpilek 5-6 oznacza, że szeregowy interfejs sterujący jest dostosowany do napięcia doprowadzonego do styku VIO złącza sterującego J1.

1)

KAmodCAN TXRX 2-1.jpg

2)

KAmodCAN TXRX 2-2.jpg

3)

KAmodCAN TXRX 2-3.jpg
Złącze magistrali CAN
Złącze Funkcja
J3 - CAN

Phoenix MC3,81 mm

 • Złącze magistrali CAN

Złącze magistrali CAN zawiera 3 styki: CANL, CANH oraz GND. Ich rozmieszczenie jest dobrze opisane na płytce modułu. Każdy styk należy dołączyć do magistrali CAN zgodnie z oznaczeniem. Sygnał GND powinien być dołączony do wspólnej masy zasilania urządzeń połączonych magistralą CAN.

KAmodCAN TXRX 3-1.jpg


Przebiegi napięć na magistrali CAN pokazuje poniższy rysunek:

KAmodCAN TXRX 3-2.jpg
Dołączenie rezystora terminującego
Złącze Funkcja
J4

Szpilki goldpin 1x3, 2,54 mm

 • Dołączenie rezystora terminującego 120 Ω

Urządzenia w magistrali CAN, jak sama nazwa wskazuje, są połączone w topologii magistrali. Jest to jedna szyna, bez rozgałęzień, w której można wskazać dwa końce. Każdy koniec magistrali powinien być wyposażony w terminator magistrali – w przypadku magistrali CAN jest to rezystor o wartości 120 Ω. Na płytce modułu znajduje się odpowiedni rezystor, który można dołączyć poprzez odpowiednie ustawienie zworki J4:

 • zwarcie szpilek 1-2, tak, jak na poniższym rysunku, oznacza, że rezystor terminujący 120 Ω jest dołączony pomiędzy liniami CANL i CANH;
 • zwarcie szpilek 2-3, lub usunięcie zworki powoduje odłączenie rezystora terminującego.
KAmodCAN TXRX 4.jpg
Zasilanie
Złącze Funkcja
J1

Szpilki goldpin 1x6, 2,54 mm

 • Wejście zasilania

KAmod CAN-TXRX wymaga zasilania napięciem stałym o wartości z zakresu 4,5...5,5 V. Zasilanie należy dołączyć do szpilek 5 i 6 złącza sterującego J1:

 • szpilka nr 5 - masa sygnałów sterujących/zasilania;
 • szpilka nr 6 - główne wejście zasilania o napięciu 5 V.
KAmodCAN TXRX 5.jpg
Sygnalizacja
Diody LED Funkcja
RX
TX
VIO
 • RX – sygnalizacja odczytu danych z magistrali CAN
 • TX – sygnalizacja nadawania danych na magidtralę
 • VIO – sygnalizacja napięcia interfejsu szeregowego

Diody LED RX i TX sygnalizują stan aktywny – czyli niski stan logiczny (stan dominujący na magistrali CAN), odpowiednio na wyjściu i wejściu szeregowym – C-RX i C-TX. W przypadku przesyłania danych na magistralę, będą migały obie diody – TX oraz RX, ponieważ dane są jednocześnie odczytywane przez transceiver.
Przy napięciu VIO niższym niż 2,5 V diody sygnalizacyjne VIO, RX, TX mogą świecić bardzo słabym światłem, lub mogą nie świecić wcale. Pomimo tego moduł będzie działał prawidło.

KAmodCAN TXRX 6.jpg
Wymiary

Wymiary modułu transceivera KAmod CAN-TXRX to 61x20 mm, i wysokość ok. 12 mm.

KAmodCAN TXRX 7.jpg
Linki