Actions

ZL14PLD (PL)

Opis

Moduły dipPLD opracowano z myślą o ułatwieniu powszechnego stosowania układów CPLD przez konstruktorów, którzy nie mogą lub nie chcą inwestować w zautomatyzowany montaż elementów o relatywnie „gęstym” rastrze rozmieszczenia wyprowadzeń (0,5 mm).

Zl14pld skos czarny.jpg
Podstawowe parametry
  • Układ CPLD XC2C256 (256 makrokomórek) z rodziny CoolRunner-II w obudowie VQFP100
  • 16 linii z buforami dostosowującymi do sygnałów o napięciu 5 V
  • Wbudowany regulowany generator sygnału taktującego oraz rezonator kwarcowy 32,768 kHz
  • Moduł przystosowany do współpracy z płytą bazową ZL15PLD
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
ZL14PLD
  • Zmontowany i uruchomiony moduł z układem XC2C256
Schemat elektryczny
Zl14pld sch.png
Rozmieszczenie najważniejszych elementów modułu
Zl14pld pcb png.png
Wyprowadzenia modułu
Zl14pld zlacza.png
Złącze JTAG

Moduł wyposażono w 10-stykowe złącze IDC, do którego można dołączyć programator/konfigurator ISP (np. ZL11PRG lub ZL4PRG). Umieszczenie tego gniazda na płytce i rozmieszczenie sygnałów pokazano na rysunku poniżej.

Zl14pld jtag.png
Bufory dostosowujące do sygnałów o napięciu 5 V

Moduł wyposażony jest w dwa 8-liniowe bufory ST2378, które umożliwiają doprowadzenie do układu programowalnego 16 linii z sygnałami o napięciu 5 V lub 3,3 V. Konfiguracja buforów zależna jest od ustawienia zworek BANK1 (JP3) i BANK2 (JP4), opis konfiguracji przedstawiono w tabelce poniżej.

Poziom sygnału Linie I/O Konfiguracja zworek
3,3 V p28, p29, p30, p32, p33, p34, p35, p36 BANK1 w pozycji 3,3 V (1-2)
5 V p28, p29, p30, p32, p33, p34, p35, p36 BANK1 w pozycji 5 V (2-3)
3,3 V p68, p70, p71, p72, p73, p74, p76, p77 BANK2 w pozycji 3,3 V (1-2)
5 V p68, p70, p71, p72, p73, p74, p76, p77 BANK2 w pozycji 5 V (2-3)


Zl14pld bufory.png
Źródła sygnału taktującego

Moduł ZL14PLD jest wyposażony w dwa źródła sygnału taktującego: rezonator kwarcowy 32,768 kHz (X1) oraz regulowany generator oparty na timerze 555, którego częstotliwość regulowana jest za pomocą potencjometru F_GCK1 (P1).

Zl14pld gen555.png