Actions

ZL14PRG (PL)

Opis

Interfejs ZL14PRG (funkcjonalny odpowiednik popularnego „Macraigora”) umożliwia monitorowanie pracy, a także programowanie w systemie pamięci programu typu Flash wbudowanej w mikrokontrolery i mikroprocesory ARM, wyposażonych w interfejs JTAG. Zaletą urządzenia jest możliwość współpracy z bezpłatnymi i ewaluacyjnymi wersjami programów narzędziowych.


Zl14prg.jpg
Wprowadzenie

W interfejsy JTAG, służące do sterowania pracą (ustawianie pułapek, praca krokowa, modyfikacja zawartości pamięci danych) i monitorowania wykonywania programu (OCD - On Chip Debugging), wyposażono większość mikrokontrolerów i mikroprocesorów z rdzeniem ARM. Interfejs ten można wykorzystać (tak się dzieje m.in. w mikrokontrolerach z rodziny LPC21xx firmy Philips) do programowania wbudowanej w mikrokontrolery pamięci programu typu Flash. Dzięki zastosowaniu ZL14PRG można znacznie skrócić (w stosunku do programowania via RS232) czas programowania pamięci programu, projektant ma także możliwość wygodnego monitorowania stanu rejestrów danych i adresowych, pamięci, a także znaczników mikrokontrolera podczas jego pracy w systemie.


Wyposażenie standardowe
Kod Opis
ZL14PRG
  • Zmontowany interfejs w obudowie
  • Kabel połączeniowy o długości 1 m
Podłączenie do komputera

Interfejs ZL14PRG współpracuje z komputerem PC poprzez złącze drukarkowe Centronics, natomiast dołączenie go do uruchamianego systemu jest możliwe dzięki standardowemu złączu z 20 stykami. Rozmieszczenie sygnałów pokazano na rys. 1. Złącze jest zgodne ze standardem przemysłowym dla mikrokontrolerów ARM, takie samo zastosowano w zestawach uruchomieniowych ZL1ARM, ZL5ARM i ZL6ARM. Zasilanie interfejsu jest pobierane z uruchamianego systemu.


ZL14prg rys1.png

Rys. 1. Rozmieszczenie sygnałów standardowego złącza z 20 stykami


Najnowsze wersje OCD Commandera współpracują wyłącznie z interfejsami produkowanymi przez firmę Macraigor.


Konfiguracja zestawów ZLxARM

Zestawy startowe dla procesorów LPC2114/24 (ZL1ARM), LPC2119/29 (ZL5ARM) oraz LPC2131/32/38 (ZL6ARM) są przystosowane do współpracy z interfejsem ZL14PRG. Ulokowanie gniazd JTAG na płytkach tych zestawów oraz jumperów służących do włączenia trybu sprzętowego debugowania pokazano można znaleźć w dokumentacji do wymienionych zestawów.


Należy pamiętać, że włączenie/wyłączenie interfejsu JTAG wymaga, oprócz zmiany położenia odpowiedniego jumpera, wyzerowania także mikrokontrolera.


Programy sterujące Interfejs ZL14PRG przetestowano z:

  • Wyspecjalizowanym programem HiTOP-Link rys. 2 wchodzącym w skład środowiska projektowego HiTOP firmy Hitex (www.hitex.de). Jest on dostępny bezpłatnie, jedynym ograniczeniem jest rozmiar obsługiwanej pamięci (16 kB).
  • Bezpłatnym programem OCD Commander firmy Macraigor (www.macraigor.com) - rys. 3. W wersji bezpłatnej występuje ograniczenie funkcjonalne - nie ma możliwości programowania pamięci Flash przez interfejs JTAG).
  • Środowiskiem EWARM firmy IAR (www.iar.com).
  • Środowiskiem projektowym (z kompilatorem języka C) CrossWorks ARM firmy Rowley (www.rowley.co.uk) - rys. 4.


ZL14PRG rys5.jpg

Rys. 2. Widok okna programu HiTOP-Link


ZL14PRG ocd comm2.jpg

Rys. 3. Widok okna programu OCD Commander


ZL14PRG cross.jpg

Rys. 4. Widok okna programu CrossStudio for ARM