Actions

ZL15PLD (PL)

Opis

ZL15PLD to płyta bazowa dla modułów dipPLD z układem CoolRunner XC2C256 firmy Xilinx (ZL14PLD). Płyta jest wyposażona w wiele standardowych urządzeń peryferyjnych, m.in. 4-cyfrowy wyświetlacz LCD, 8 diod LED, cztery 7-segmentowe wyświetlacze LED, interfejs PS/2. Użytkownik ma ponadto możliwość wygodnego dołączenia dowolnych własnych układów peryferyjnych

Zl15pld 2.jpg
Podstawowe parametry płyty bazowej ZL15PLD
 • Wspólpraca z modułem ZL14PLD wyposażonym w układ XC2C256
 • 2-cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz LCD
 • 4 7-segmentowe wyświetlacze LED
 • Złącze dla alfanumerycznego wyświetlacza LCD (2x16 znaków) ze sterownikiem HD44780
 • 8 diod LED
 • 4 przyciski
 • 5-pozycyjny joystick
 • Gniazdo PS/2
 • 2 czterostykowe dipswitche
 • Przetwornik piezoelektryczny
 • Zasilanie przez gniazdo USB
Płyta ZL15PLD współpracuje z modułem ZL14PLD.
Zl14pld+zl15pld czarne 2.jpg
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
ZL15PLD
 • Zmontowana i uruchomiona płyta bazowa
Schemat elektryczny
Zl15pld sch.png
Złącza modułu dipPLD i wyprowadzenia linii I/O

Płyta bazowa ZL15PLD jest wyposażona w złącze dla modułów dipPLD (Mod1A i Mod1B). Linie I/O są wyprowadzone na złącza Con1 i Con2.

ZL15PLD pcb.png
Dipswitche

Płyta bazowa ZL15PLD jest wyposażona w dwa czterostykowe dipswitche z rezystorami podciągającymi do masy.

ZL15PLD dipsw.png


Złącze PS/2

Zestaw ZL15PLD jest wyposażony w złącze PS/2, którego linie dołączone są do złącza modułu dipPLD.

ZL15PLD ps2.png


Złącze wyświetlacza LCD 2x16

Płytka ZL15PLD jest wyposażona w gniazdo Dis1 pozwalające dołączyć alfanumeryczny wyświetlacz ze sterownikiem HD44780 (np. LCD1602 z oferty Kamami). Kontrast wyświetlacza jest regulowany potencjometrem P1.

ZL15PLD lcd.png


7-segmentowe wyświetlacze LED

Płytka ZL15PLD jest wyposażona w cztery 7-segmentowe wyświetlacze LED. Wyświetlacze dołączane są do złącza modułu dipPLD zworką LED_Disp (JP6). Sposób dołączenia wyświetlaczy przedstawiono na rysunku poniżej.

ZL15PLD led dis.png
2-znakowy wyświetlacz LCD

Płytka ZL15PLD jest wyposażona w 2-znakowy wyświetlacz LCD, sposób jego dołączenia do złącza dipPLD przedstawiono na rysunku poniżej

ZL15PLD lcd 2zn.png


Diody LED

Płytka ZL15PLD jest wyposażona w 8 diod LED dołączanych do złącza dipPLD przy pomocy zworki LED (JP5).

ZL15PLD led.png


Przyciski i joystick

Płytka ZL15PLD jest wyposażona w 4 przyciski (SW1..SW4) oraz 5-stykowy joystick. Linie przycisków oraz styk "Enter" joysticka są podciągnięte do napięcia zasilania. Pozostałe cztery linie joysticka mogą zostać podciągnięte do napięcia zasilania wewnątrz układu programowalnego zamontowanego w module dipPLD.

ZL15PLD btns.png
Głośnik

Płytka ZL15PLD jest wyposażona w przetwornik piezoelektryczny dołączany do złącza modułu dipPLD przy pomocy zworki Spk (JP4).

ZL15PLD glosnik.png


DataGate

Zwora DataGate ustala poziom logiczny na wejściu DataGATE układu CPLD, za pomocą którego można selektywnie deaktywować linie wejściowe układu.

ZL15PLD datagate.png


Zasilanie

Zestaw ZL15PLD jest zasilany przez gniazdo USB. Zasilanie sygnalizowane jest świeceniem diody D9.

ZL15PLD zasilanie.png