Actions

ZL2PRG (PL)

Opis

Programator ZL2PRG jest uniwersalnym programatorem ISP dla mikrokontrolerów, o budowie zbliżonej do STK200/300 (produkowany przez firmę Kanda).

ZL2PRG.jpg
Wprowadzenie

Mikrokontrolery AVR firmy Atmel są wyposażone w interfejs umożliwiający programowanie ich pamięci już po zamontowaniu w systemie (ISP). Wykorzystanie takiego sposobu programowania pozwala zrezygnować z zakupu stosunkowo drogiego programatora stacjonarnego, a dzięki krótkiemu czasowi programowania pamięci mikrokontrolera, zestaw: mikrokontroler-programator ISP można traktować jak tanią wersję sprzętowego emulatora.


Podstawowe parametry
  • programator ZL2PRG jest kompatybilny z programatorem STK200 dołączanym do łącza równoległego,
  • programator jest zasilany z systemu (3...5 V),
  • programator dołącza się do mikrokontrolera za pomocą 10-żyłowego kabla o wyprowadzeniach zgodnych z zaleceniami firmy Atmel.


Wyposażenie standardowe
Kod Opis
ZL2PRG
  • Zmontowany programator w obudowie
  • Kabel połączeniowy o długości 1 m
ZL2PRG_PCB
  • Płytka drukowana programatora ZL2PRG


Budowa programatora

Schemat elektryczny programatora ZL2PRG pokazano na rysunku 1. Układ U1 spełnia rolę separatora linii I/O interfejsu drukarkowego Centronics od systemu, w którym znajduje się programowany mikrokontroler. Interfejs jest zasilany napięciem pobieranym z systemu, w związku z czym podczas korzystania z niego nie trzeba stosować dodatkowego zasilacza.


ZL2PRG rys1.png
Rys. 1. Schemat elektryczny programatora


Dla programatora ZL2PRG zaprojektowano dwustronną płytkę drukowaną, której schemat montażowy pokazano na rysunku 2. Układ U1 ma obudowę przystosowaną do montażu SMD (SO20), pozostałe elementy są montowane klasycznie. Złącza J1 i JP1 są montowane na krawędzi płytki w taki sposób, że przed ich przylutowaniem laminat jest wsuwany pomiędzy rzędy wyprowadzeń (szczegóły na fotografii). Na rysunku 3 pokazano przypisanie sygnałów do styków gniazda JP1. Sygnał LED można wykorzystać do sterowania diody świecącej sygnalizującej programowanie układu. Diodę należy dołączyć w sposób pokazany na rysunku 4.


ZL2PRG rys2.png
Rys. 2. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej


ZL2PRG rys3.png
Rys. 3. Wyprowadzenia sygnałów na złączu JP1


ZL2PRG rys4.png
Rys. 4. Sposób dołączenia diody sygnalizującej tryb programowania


Wykaz elementów
Rezystory R1:

100kΩ

Kondensatory C1:

100nF

Półprzewodniki U1:

SN74HC244

D1: BAT85

Różne

JP1: ZWS10

J1: DB25F

Oprogramowanie

Atutem programatora ZL2PRG jest możliwość współpracy z wieloma bezpłatnymi programami sterującymi jego pracą. Jednym z lepszych jest program PonyProg 2000 (rysunek 5).


ZL2PRG rys5.jpg
Rys. 5. Widok okna programu PonyProg 2000


Program PonyProg 2000 jest dostępny w Internecie pod adresem: http://www.lancos.com/ppwin95.html.


PonyProg jest dostępny w wersjach dla Windows (łącznie z NT/2K/XP) oraz Linuxa. Za pomocą tego programu można obsługiwać następujące mikrokontrolery z rodziny AVR: AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2333, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8534, AT90S8535, ATmega8, Atmega16, Atmega64, ATmega103, Atmega128, ATmega161, ATmega163, ATmega 323, ATtiny12 i ATtiny15. Na rysunku 6 pokazano zalecany sposób dołączenia programatora ZL2PRG do mikrokontrolera zainstalowanego w systemie. Taki sposób dołączenia interfejsu ISP do mikrokontrolera jest możliwy tylko w przypadku, gdy porty PB5, PB6 i PB7 są skonfigurowane jako wejścia. W przypadku, gdy któreś z tych wyprowadzeń musi pracować jako wyjście, firma Atmel zaleca inny sposób dołączenia programatora – pokazano go na rysunku 7.


ZL2PRG rys6.png
Rys. 6. Zalecany sposób dołączenia programatora ZL2PRG do mikrokontrolera


ZL2PRG rys7.png
Rys. 7. Zalecany sposób dołączenia programatora ZL2PRG do mikrokontrolera w przypadku gdy jeden z portów: PB5, PB6 i PB7 jest skonfigurowany jako wyjście


Programator ZL2PRG może współpracować także z programem sterującym IC-Prog. Program ten po pierwszym uruchomieniu należy skonfigurować wybierając w menu opcję Settings>Hardware i w wyświetlonym oknie zaznaczając opcje jak to pokazano na rysunku 8. Wartość parametru I/O Delay należy dobrać eksperymentalnie, w zależności od posiadanego komputera (na testowanych komputerach doskonale sprawdzała się domyślna wartość 10).


ZL2PRG rys8.jpg
Rys. 8. Konfiguracja programu IC-Prog


Program IC-Prog jest bezpłatnie dostępny w Internecie pod adresem http:/www.ic-prog.com