Actions

ZL30PRGv2-1 (PL)

Zl30prgv2-1 01.jpg

Nowoczesny programator-debugger z USB obsługujący interfejsy SWD (mikrokontrolery STM32). W pełni zgodny z programatorem-debuggerem ST-Link/V2-1 firmy STMicroelectronics. Ma również funkcję konwertera USB-UART.

Wprowadzenie

Interfejs ZL30PRGv2-1 jest funkcjonalnym odpowiednikiem urządzenia ST-Link/V2-1 firmy STMicroelectronics. Za jego pomocą można programować w systemie mikrokontrolery z rodziny STM32 oraz debugować ich pracę.

Urządzenie współpracuje z komputerem PC poprzez interfejs USB, jest obsługiwane przez środowiska programistyczne: uVision (firmy Keil/ARM, dla STM32), IAR Embedded Workbench (firmy IAR, dla STM32), True Studio (Atollic, dla STM32), VX-toolset for ARM Cortex-M (TASKING, dla STM32).

Zl30prgv2-1 02.jpg
Podstawowe parametry
 • wyposażony w złącze IDC20,
 • umożliwia programowanie i debugowanie pracy mikrokontrolerów STM32,
 • w pełni zgodny z interfejsem ST-Link/V2-1 (STMicroelectronics),
 • współpracuje z pakietami µVision (Keil), IAR Embedded Workbench (IAR), True Studio (Atollic), VX-toolset for ARM Cortex-M (TASKING),
 • wyposażony w gniazdo microUSB,
 • funkcja konwertera USB-UART (wyprowadzenia zgodne z KAmodRS),
 • zasilanie z USB,
 • możliwość uaktualniania firmware'u,
 • zakres napięć pracy układu docelowego:
  • interfejs SWD: 1,65...3,6 V,
 • zakres temperatury pracy: 0...50°C.
Wyposażenie standardowe
Code Description
ZL30PRGv2-1
 • Programator
 • Kabel USB A/B-micro
Podłączenie programatora do mikrokontrolerów STM32

Sygnały SWD służące do programowania i debugowania pracy mikrokontrolerów STM32 wyprowadzono na złącze IDC20. Rozmieszczono je zgodnie ze standardem przemysłowym JTAG dla złącza 20-stykowego (rysunek poniżej), dzięki czemu programator można stosować do współpracy z dowolnymi zestawami wyposażonymi w mikrokontroler z rodziny STM32 i wyposażonymi w złącze JTAG IDC20 (m.in. ZL27ARM, ZL30ARM, STM32Butterfly – Kamami, zestawy firmy Keil/ARM itp.).

Uwaga! Programator nie obsługuje interfejsu JTAG.

Zl30prgv2-1 03.JPG
Uwaga!

Programator ZL30PRGv2 jest zasilany ze złącza USB. Zasilanie nie jest przekazywane do programowanego/debugowanego mikrokontrolera, trzeba więc zasilać go niezależnie.

Zl30prgv2-1 04.JPG
Dołączenie UART do programatora

Programator ma funkcję wirtualnego portu szeregowego. Sygnały RxD i TxD są dostępne na złączach zgodnie z poniższym obrazkiem. Otwory umieszczone z tyłu płytki umożliwiają przylutowanie listwy goldpin. Dzięki temu programator może zastąpić moduł KAmodRS.

Zl30prgv2-1 05.jpg
Dodatkowe informacje

Jak uzyskać funkcjonalność interfejsu J-Link?