Actions

ZL31ARM (PL)

__jzXpdf__

Opis

ZL31ARM z mikrokontrolerem STM32 (rdzeń Cotrex-M3) dzięki wbudowanemu programatorowi jest kompletnym zestawem uruchomieniowym.

Zl31arm.jpg
Podstawowe parametry
 • Mikrokontroler STM32F103RB z rdzeniem Cortex-M3, 128 kB Flash, 20 kB RAM, USB, CAN, 3×UART, 2×I2C, 2×SPI, ADC, obudowa LQFP64,
 • Kwarc 8 MHz
 • Wbudowany programator/debuger USB (odpowiednik ST-Linka)
 • Możliwość odłamania programatora i wykorzystania go z innymi zestawami ewaluacyjnymi
 • Dwie diody LED
 • 5-stykowy joystick
 • Potencjometer dołączony do przetwornika A/C wbudowanego w mikrokontroler
 • Przycisk Reset
 • Złącza I2C i SPI zgodne ze standardem Kamami
 • Linie I/O wyprowadzone na złącza szpilkowe
 • Zasilanie z portu USB


Wyposażenie standardowe
Kod Opis
ZL31ARM
 • Zmontowany zestaw uruchomieniowy z programatorem-debugerem
Schemat elektryczny
ZL31ARM schemat.png
Zasilanie

Zestaw ZL31ARM jest zasilany z portu USB komputera, dioda PWR sygnalizuje dołączenie zasilania.

ZL31ARM zasilanie pcb.png
Rozmieszczenie elementów
ZL31ARM pcb.png
Joystick

Zestaw ZL31ARM został wyposażony w 5-pozycyjny joystick. Każdy ze styków joysticka ma rezystor podciągający do napięcia zasilania.

ZL31ARM joystick pcb.png


ZL31ARM joystick sch.png


Sposób dołączenia joysticka do mikrokontrolera

Styk Linia mikrokontrolera
Góra PC0
Prawo PC3
Dół PC1
Lewo PC2
Enter PB5
Diody LED

Zestaw ZL31ARM wyposażono w dwie diody LED przeznaczone do sygnalizacji stanu portów mikrokontrolera (aktywny stan niski).


ZL31ARM led pcb.png


ZL31ARM led sch.png


Sposób dołączenia diod LED do mikrokontrolera

Dioda Linia mikrokontrolera
LED1 PB1
LED2 PB2
Potencjometr analogowy

Zestaw ZL31ARM wyposażono w potencjometr P1, który może zostać wykorzystany do podawania napięcia z za- kresu 0...3,3 V na wejścia przetwornika analogowo-cyfrowego mikrokontrolera STM32 (linia PB0).


ZL31ARM poten pcb.png


ZL31ARM potenc sch.png
Złącze magistrali I2C

Zestaw ZL31ARM został wyposażony w złącze Con7/I2C umożliwiające dołączenie zewnętrznych układów pracujących na magistrali I2C. Linie SDA (PB7) i SCL (PB6) są wyposażone w rezystory podciągające do napięcia zasilania.

ZL31ARM I2C pcb.png


ZL31ARM I2C sch.png
Złącze magistrali SPI

Zestaw ZL31ARM został wyposażony w złącze Con6/SPI umożliwiające dołączenie zewnętrznych układów pracujących na magistrali SPI. Wszystkie linie magstrali są wyposażone w rezystory podciągające do napięcia zasilania.

ZL31ARM SPI pcb.png


ZL31ARM spi sch.png

Sposób dołączenia linii SPI do mikrokontrolera

Linia SP! Linia mikrokontrolera
SS PA4
MOSI PA7
MISO PA6
SCK PA5
Linie I/O

Część linii I/O mikrokontrolera jest wyprowadzona na złącza szpilkowe Con1, Con2, Con4 i Con5. Na każde ze złącz dodatkowo doprowadzone jest zasilanie.

ZL31ARM io pcb.png


ZL31ARM io sch.png
Programator-debuger (JTAG)

Częścią zestawu ZL31ARM jest programator/debuger wyposażony w interfejs USB. Programator jest kompatybilny z ST-Linkiem firmy STM, jest obsługiwany przez:

 • μVision firmy Keil
 • IAR Embedded Workbench firmy IAR
 • TrueSTUDIO firmy Atollic
 • STVP firmy STMicroelectronics
 • STM32 ST-Link Utility firmy STMicroelectronics

Fabrycznie interfejs JTAG jest dołączony do mikrokontrolera, ale istnieje możliwość odłamania go od zestawu uruchomieniowego i stosowania z innymi zestawami. W tym celu po odłamaniu interfejsu JTAG należy wlutować złącze szpilkowe JP1 i za jego pomocą dołączać programator do programowanych układów. W zestaw ewaluacyjny można wlutować złącze JP2, które może posłużyć do dołączenia programatora po jego odłamaniu. Programowanie jest sygnalizowane za pomocą diody PRG.

ZL31ARM progr pcb.png


Zl31arm z gory.jpg