Actions

ZL42ARM (PL)

Opis

ZL42ARM to uniwersalny 32-bitowy minikomputer z mikrokontrolerem STM32F103 (Cortex-M3), na płytce którego zintegrowano pole prototypowe. Jego wyposażenie jest maksymalnie uproszczone, wszystkie linie GPIO wyprowadzono na złącza gold-pin ze stykami w rastrze 2,54 mm, na płytce zastosowano także wygodne w stosowaniu złącza SPI i I2C.

Zl42arm.jpg
Podstawowe parametry
 • Mikrokontroler STM32F103C6 (ARM Cortex-M3 @72 MHz, 32 kB Flash, 10 kB RAM, obudowa LQFP48)
 • Rezonator kwarcowy 8 MHz
 • 30 linii I/O mikrokontrolera wyprowadzonych na złącza szpilkowe
 • Złącze interfejsu JTAG (20-pinowe)
 • Zasilanie z portu USB (mini USB)
 • LED sygnalizująca włączenie zasilania
 • Zworki umożliwiające wybór trybu bootowania
 • Przycisk reset
 • Złącza I2C i SPI zgodne ze standardem Kamami do dołączenia modułów rozszerzających z serii KAmod
 • Pole uniwersalne z 520 otworami
Wyposażenie standardowe
Kod Opis
ZL42ARM
 • Zmontowany minikomputer z mikrokontrolerem STM32F103C6T6
Schemat elektryczny
ZL42ARM schemat.png
Rozmieszczenie elementów
Zl42arm z gory.jpg


Zasilanie

Zestaw powinien być zasilany napięciem o wartości do 5 VDC podawanym na złącze miniUSB lub montowane opcjonalnie złącze szpilkowe oznaczone symbolem 5VEXT.

Dołączenie napięcia zasilającego do jednego z wymienionych złącz powoduje zaświecenie LED oznaczonej na płytce symbolem PWR.

Power.jpg


Zworki BOOT

Zestaw ZL42ARM wyposażono w zworki BOOT0 oraz BOOT1 (JP1 i JP2) umożliwiające wybór pamięci, z której uruchomiony zostanie mikrokontroler (tabela 1).


Boot.jpg

Tab. 1. Ustawienia zworek BOOT i zależne od nich aktywne obszary pamięci startowych

BOOT 0 BOOT 1 Obszar pamięci
0 (L) X Pamięć Flash
1 (H) 0 (L) Pamięć systemowa (bootloader)
1 (H) 1 (H) Pamięć RAM
Zworki podciągania linii magistrali I2C (pull-up)

Zestaw ZL42ARM wyposażono w zworki JP3 i JP4, pozwalające dołączyć do linii SDA i SCL magistrali I2C zamontowane na płytce rezystory podciągające do +3,3 V (tabela 2).

Pull up.jpg

Tab. 2. Funkcje zworek dołączających rezystory pull-up

JP3 JP4 Opis
1-2 X Włączony pull-up na SCL (PB6)
2-3 X Wyłączony pull-up na SCL (PB6)
X 1-2 Włączony pull-up na SCL (PB7)
X 2-3 Wyłączony pull-up na SCL (PB7)